Data publikacji
calendar 15 października 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • W 2018 roku KIPR wydała raport „Tu mieszkam Tu strzegę” dla organizacji typu watchdog
  • Raport dostępny jest na stronie internetowej jawnosc.konfederacjaipr.pl 
  • W ramach projektu odbyło się seminarium z zakresu ubiegania się o informację publiczną

W 2018 roku KIPR realizowała projekt „Tu mieszkam, tu strzegę – kompendium wiedzy i seminarium dla osób prowadzących działalność strażniczą samorządu terytorialnego” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Projekt polegał na organizacji seminarium eksperckiego dotyczącego prawnych aspektów ubiegania się o informację publiczną oraz opracowanie kompendium wiedzy z zakresu informacji publicznej.

Wydarzenie, o którym mowa powyżej, zostało skierowane do organizacji pozarządowych w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które prowadzą działalność strażniczą. Zarówno seminarium jak i stworzone kompendium wiedzy przysłużyły się do wzmocnienia kompetencji organizacji pozarządowych z zakresu ubiegania się o informację publiczną, co stanowi podstawowe narzędzie działania organizacji typu watchdog.

Raport Tu mieszkam Tu strzegę dostępny jest pod adresem https://jawnosc.konfederacjaipr.pl/

Informacja jest w dzisiejszych czasach dobrem, które ma nie tylko znaczenie gospodarcze, lecz także społeczne. Między innymi z tych powodów potocznie przyjmuje się, że media, czyli środki masowo przekazujące informacje, są trzecią władzą. Przepływ informacji umożliwia wiedzę o czymś – o faktach, wydarzeniach czy stanowiskach, a ta przekłada się na działanie zarówno w znaczeniu szerokim jak chociażby działania polityczne, ale także w wąskim – indywidualnych osób (np. kupno akcji).

Szczególnym rodzajem informacji jest informacja publiczna, czyli taka, która dotyczy sfery działania władzy publicznej. Bez przepływu tej szczególnej informacji trudno wyobrazić sobie, szczególnie w dzisiejszych czasach, realizację zadań publicznych. Demokratyczne państwo prawa powinno dążyć do jak najbardziej transparentnych procedur, które pozwalałby obywatelom zapoznawanie się z informacją dotyczącą działania podmiotów, które posługują się mandatem wyborczym lub dysponują środkami publicznymi. Tylko w ten sposób mogą oni sprawować przynależną im bezpośrednią władzę.


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznej kontroli władzy przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne przedstawiamy Kompendium Wiedzy, którego podstawowym celem jest wyposażenie wskazanych podmiotów w praktyczne narzędzia służące dostępowi do informacji publicznej. Zawiera ono opis procedury ubiegania się o dostęp do informacji publicznej wraz z wyjaśnieniami podstawowych problemów, na które modą natrafić osoby realizujące prawo do informacji, analizę orzecznictwa oraz zbiór dobrych praktyk. Praktyczny charakter Kompendium może okazać się również pomocny dla organów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.


Kontrola społeczna i medialna działalności urzędników i polityków może stanowić skuteczną prewencję przestępstw dokonywanych przez władzę publiczną. Działania takie mają szczególne znaczenie na poziomie samorządu terytorialnego, gdzie zażyłości między władzą publiczną, a np. mediami lokalnym uniemożliwiają skuteczną kontrolę działania władzy. Korupcja, a szerzej przestępstwa będące skutkiem nadużycia pełnionej funkcji publicznej nadal stanowi poważny problem społeczny w Polsce. Jednocześnie bardzo trudno jest ocenić wysokość strat jakie ponosi majątek publiczny w skutek dokonania niekorzystnych rozporządzeń mieniem, motywowanych majątkowymi pobudkami, nepotyzmem lub kumoterstwem.


Dlatego skuteczne przeciwdziałanie przestępczości wymaga nie tylko sprawnych organów powołanych w tym konkretnym celu, ale także świadomych przysługujących im praw obywateli, w tym w sposób szczególny tych, którzy zrzeszają się i organizują w różnych formach działalności społecznej. Żywimy nadzieję, że Kompendium Wiedzy, które oddajemy w ich ręce przyczyni się do zmniejszenia patologii i poprawi przejrzystość władzy publicznej, a tym samym pozwoli przeciwstawić się naruszeniom prawa.

Inne nasze projekty

Zapisz się do newslettera

 

Zapisz się do newslettera