Data publikacji
calendar 15 października 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • W 2018 roku KIPR wydała raport „Tu mieszkam Tu strzegę” dla organizacji typu watchdog
  • Raport dostępny jest na stronie internetowej jawnosc.konfederacjaipr.pl 
  • W ramach projektu odbyło się seminarium z zakresu ubiegania się o informację publiczną

W 2018 roku KIPR realizowała projekt „Tu mieszkam, tu strzegę – kompendium wiedzy i seminarium dla osób prowadzących działalność strażniczą samorządu terytorialnego” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Projekt polegał na organizacji seminarium eksperckiego dotyczącego prawnych aspektów ubiegania się o informację publiczną oraz opracowanie kompendium wiedzy z zakresu informacji publicznej.

Wydarzenie, o którym mowa powyżej, zostało skierowane do organizacji pozarządowych w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które prowadzą działalność strażniczą. Zarówno seminarium jak i stworzone kompendium wiedzy przysłużyły się do wzmocnienia kompetencji organizacji pozarządowych z zakresu ubiegania się o informację publiczną, co stanowi podstawowe narzędzie działania organizacji typu watchdog.

Raport Tu mieszkam Tu strzegę dostępny jest pod adresem https://jawnosc.konfederacjaipr.pl/

Informacja jest w dzisiejszych czasach dobrem, które ma nie tylko znaczenie gospodarcze, lecz także społeczne. Między innymi z tych powodów potocznie przyjmuje się, że media, czyli środki masowo przekazujące informacje, są trzecią władzą. Przepływ informacji umożliwia wiedzę o czymś – o faktach, wydarzeniach czy stanowiskach, a ta przekłada się na działanie zarówno w znaczeniu szerokim jak chociażby działania polityczne, ale także w wąskim – indywidualnych osób (np. kupno akcji).

Szczególnym rodzajem informacji jest informacja publiczna, czyli taka, która dotyczy sfery działania władzy publicznej. Bez przepływu tej szczególnej informacji trudno wyobrazić sobie, szczególnie w dzisiejszych czasach, realizację zadań publicznych. Demokratyczne państwo prawa powinno dążyć do jak najbardziej transparentnych procedur, które pozwalałby obywatelom zapoznawanie się z informacją dotyczącą działania podmiotów, które posługują się mandatem wyborczym lub dysponują środkami publicznymi. Tylko w ten sposób mogą oni sprawować przynależną im bezpośrednią władzę.


Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznej kontroli władzy przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne przedstawiamy Kompendium Wiedzy, którego podstawowym celem jest wyposażenie wskazanych podmiotów w praktyczne narzędzia służące dostępowi do informacji publicznej. Zawiera ono opis procedury ubiegania się o dostęp do informacji publicznej wraz z wyjaśnieniami podstawowych problemów, na które modą natrafić osoby realizujące prawo do informacji, analizę orzecznictwa oraz zbiór dobrych praktyk. Praktyczny charakter Kompendium może okazać się również pomocny dla organów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.


Kontrola społeczna i medialna działalności urzędników i polityków może stanowić skuteczną prewencję przestępstw dokonywanych przez władzę publiczną. Działania takie mają szczególne znaczenie na poziomie samorządu terytorialnego, gdzie zażyłości między władzą publiczną, a np. mediami lokalnym uniemożliwiają skuteczną kontrolę działania władzy. Korupcja, a szerzej przestępstwa będące skutkiem nadużycia pełnionej funkcji publicznej nadal stanowi poważny problem społeczny w Polsce. Jednocześnie bardzo trudno jest ocenić wysokość strat jakie ponosi majątek publiczny w skutek dokonania niekorzystnych rozporządzeń mieniem, motywowanych majątkowymi pobudkami, nepotyzmem lub kumoterstwem.


Dlatego skuteczne przeciwdziałanie przestępczości wymaga nie tylko sprawnych organów powołanych w tym konkretnym celu, ale także świadomych przysługujących im praw obywateli, w tym w sposób szczególny tych, którzy zrzeszają się i organizują w różnych formach działalności społecznej. Żywimy nadzieję, że Kompendium Wiedzy, które oddajemy w ich ręce przyczyni się do zmniejszenia patologii i poprawi przejrzystość władzy publicznej, a tym samym pozwoli przeciwstawić się naruszeniom prawa.

Inne nasze projekty

Łódzkie Lokalnie NOWE FIO 2024-26

Łódzkie Lokalnie NOWE FIO 2024-26

Projekt „Łódzkie Lokalnie NOWEFIO 2024-26” jest inicjatywą skupiającą się na wspieraniu lokalnych działań i inicjatyw obywatelskich na terenie województwa łódzkiego. Projekt ma na celu wzmocnienie wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji swoich własnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionu. Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w województwie łódzkim wykorzystując mechanizmy […]

go
Akademia Młodych Obywateli: wiedza i rozwój

Akademia Młodych Obywateli: wiedza i rozwój

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności obywatelskiej wśród młodych obywateli. Projekt dedykowany jest dla uczniów szkół średnich z całej Polski. Uczestnicy w ramach projektu, przyjeżdżają do Stolicy Polski, gdzie realizują szereg różnych aktywności: Uczestnicy mają zapewniony nocleg, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie, jak i wszystkie atrakcje przedstawione powyżej. Więcej na temat projektu: https://konfederacjaipr.pl/wp-content/uploads/2023/12/Prezentacja-Erasmus.pdf Bądź z Nami […]

go
Zakup sprzętu do rozwoju Hubu Dobrych Idei

Zakup sprzętu do rozwoju Hubu Dobrych Idei

Hub Dobrych Idei jest aktualnie istotnym centrum dla 150 organizacji członkowskich KIPR, z których kilkudziesięciu działa w obszarze kultury. Projekt ma za zadanie sprostać potrzebom zgłaszanym przez te organizacje, poprzez dostarczenie narzędzi umożliwiających profesjonalne nagrania wideo oraz transmisje na żywo. Wsparcie to pomoże podniesieniu poziomu profesjonalizmu spotkań, konferencji, wydarzeń i codziennej pracy organizacji. Inwestycja w […]

go
Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy

Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Polska przystąpiła do pomocy Ukrainie już w dzień rozpoczęcia rosyjskiej brutalnej napaści na ten kraj. Społeczeństwo polskie od 24 lutego zapoczątkowało ogromną akcję, która miała na celu pomaganie Ukraińcom – zarówno uchodźcom, jak i tym, którzy zostali w ogarniętej wojną ojczyźnie. Nieoceniona jest rola, jaką w tym wszystkim odegrały organizacje pozarządowe. Od pierwszych dni włączyły się i koordynowały […]

go
Budujemy networking polskich NGO

Budujemy networking polskich NGO

Projekt „Budujemy networking polskich NGO” zakłada ustanowienie skutecznej i wszechstronnej platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO) w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia, systematycznie organizowanie są spotkania dla NGO w Warszawie, wykorzystujące siedzibę „Hub Dobrych Idei’’. Spotkania obejmują różnorodne działania mające na celu wzmacnianie relacji i współpracy między organizacjami. Podczas tych spotkań, uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w kuluarowych rozmowach, skorzystania z cateringu, prezentacji organizacji oraz ewentualnych […]

go
Szkolenia online

Szkolenia online

Prowadzimy bezpłatne szkolenia online w formie webinarów. Szkolenia dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia działalności NGO, takich jak księgowość, RODO, czy finansowanie organizacji pozarządowych. Nasze webinary prowadzą doświadczeni działacze organizacji społecznych, znających z praktyki problemy i wyzwania z jakimi musi się mierzyć trzeci sektor w Polsce. Księgowość w NGO – sesja Q&A RODO w NGO Tarcza dla […]

go
Centrum Analiz KIPR

Centrum Analiz KIPR

W ramach tego projektu, oprócz opinii dotyczących aktów prawnych, Centrum Analiz będzie również przygotowywać własne postulaty w formie raportów, analiz i alertów. Te materiały będą promowane przez KIPR jako głos sektora trzeciego w dyskusji publicznej. Dzięki planowanym działaniom, Centrum Analiz KIPR ma ambicję stać się wiodącym think tankiem zajmującym się funkcjonowaniem NGO w Polsce. Realizacja […]

go
Edukacja Obywatelska – Poznaj z Nami Trzeci Sektor

Edukacja Obywatelska – Poznaj z Nami Trzeci Sektor

Wartościowy wkład projektu w proces edukacyjny polega na dostarczeniu wiedzy i narzędzi, które umożliwią uczniom aktywny udział w życiu społecznym. Obecnie młodzi Polacy często uczestniczą w wyborach i głosowaniu, ale rzadko czują się wpływowi na decyzje dotyczące ich szkół. Badania wskazują, że zaangażowanie młodzieży w działania społeczne jest niskie, dlatego projekt skupia się na tworzeniu […]

go
Hub Dobrych Idei jako kapitał żelazny KIPR

Hub Dobrych Idei jako kapitał żelazny KIPR

Pierwsza strategia skupia się na funkcjonowaniu Hubu dla NGO, obejmując wydatki, przychody, funkcjonalności, promocję oraz pozyskiwanie środków. Celem jest utworzenie modelu, który umożliwi działalność odpłatną, zachowując równowagę między przychodami a kosztami. Dodatkowo, strategia uwzględnia funkcjonowanie centrum usług wspólnych w Hubie, oferującego płatne usługi dla organizacji pozarządowych. Druga strategia koncentruje się na ogólnym funkcjonowaniu KIPR, ustalając […]

go
Akcelerator młodzieżowych inicjatyw – kampania społeczna i cykl zajęć dla młodych społeczników

Akcelerator młodzieżowych inicjatyw – kampania społeczna i cykl zajęć dla młodych społeczników

Cykl szkoleń stanowi centralny punkt projektu, zapewniając młodym uczestnikom możliwość rozwinięcia swoich kompetencji w obszarach takich jak zarządzanie zespołem, tworzenie i rozliczanie projektów oraz umiejętności marketingowe. Szkolenia te odnoszą się bezpośrednio do potrzeb młodzieży zainteresowanej angażowaniem się w działania trzeciego sektora. Poprzez zdobycie nowych umiejętności, młodzież będzie lepiej przygotowana do dalszego aktywnego zaangażowania się w […]

go
Wsparcie dla NGO

Wsparcie dla NGO

Prowadzimy na Facebooku grupę „Wsparcie dla NGO”. Grupa umożliwia działaczom organizacji pozarządowych wymianę informacji o wydarzeniach, konkursach, obowiązkach sprawozdawczych, czy innych tematach związanych z życiem NGO. Grupa założona została w czerwcu 2020 roku i od tego czasu systematycznie dołączają do niej nowe osoby – aktualnie zrzesza ona kilkuset członków. Grupa, oprócz fanpage na Facebooku, profilu […]

go
RODO w NGO

RODO w NGO

  Jakie działania podjęliśmy do tej pory? W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi na temat RODO w organizacjach pozarządowych. W ramach konsultacji stworzyliśmy ankietę składającą się z trzech części: pytań ogólnych na temat organizacji, pytań dotyczących zbierania danych osobowych, oraz pytań dotyczących środków bezpieczeństwa w organizacji. Ankieta została udostępniona na […]

go
Tu mieszkam Tu strzegę

Tu mieszkam Tu strzegę

W 2018 roku KIPR realizowała projekt „Tu mieszkam, tu strzegę – kompendium wiedzy i seminarium dla osób prowadzących działalność strażniczą samorządu terytorialnego” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Projekt polegał na organizacji seminarium eksperckiego dotyczącego prawnych aspektów ubiegania się o informację publiczną oraz opracowanie kompendium […]

go
Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Kongres Inicjatyw Pozarządowych to spotkanie przedstawicieli NGO z całej Polski i dyskusja nad stanem sektora organizacji społecznych w Polsce. Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: […]

go