Nasze
projekty

Budujemy networking polskich NGO

ICON
Data publikacji
calendar 29 sierpnia 2023
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Organizujemy spotkania networkingowe i sieciujemy NGO w całej Polsce.

Projekt „Budujemy networking polskich NGO” zakłada ustanowienie skutecznej i wszechstronnej platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO) w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia, systematycznie organizowanie są spotkania dla NGO w Warszawie, wykorzystujące siedzibę Hub Dobrych Idei’’. Spotkania obejmują różnorodne działania mające na celu wzmacnianie relacji i współpracy między organizacjami.

Podczas tych spotkań, uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w kuluarowych rozmowachskorzystania z cateringu, prezentacji organizacji oraz ewentualnych wystąpień zaproszonych gości. Formuła spotkań będzie hybrydowa, pozwalając na udział zarówno stacjonarny, jak i zdalny, aby dostosować się do potrzeb organizacji spoza Warszawy. Projekt zakłada również wydanie poradnika dotyczącego organizacji spotkań networkingowych, aby wspierać organizacje pozarządowe w ich inicjatywach.

Celem projektu jest stworzenie skutecznej sieci wsparcia i partnerstw między organizacjami pozarządowymi, przyczyniając się do zwiększenia efektywności ich działań. Projekt opiera się na obserwacjach, że współpraca w sektorze pozarządowym jest istotna, ale często brakuje odpowiednich mechanizmów i miejsc do wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na tę potrzebę, inicjatywa ma na celu dostarczenie platformy, która umożliwi organizacjom pozarządowym nawiązywanie relacji, dzielenie się wiedzą oraz wspieranie się wzajemnie.

W ramach realizacji projektu, KIPR rozwijaa kompetencje i know-how w organizacji takich wydarzeń, a następnie planuje rozszerzyć te działania na lokalne społeczności w całej Polsce. Projekt w sposób innowacyjny reaguje na potrzebę sieciowania i współpracy w sektorze pozarządowym, tworząc regularne spotkania oraz narzędzia umożliwiające organizacjom pozarządowym wzajemne wsparcie i wymianę.


Projekt finansowany jest z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Inne nasze projekty