Data publikacji
calendar 8 października 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego.
  • Pierwszy KIP odbył się w 2017 roku w Warszawie i zgromadził około 400 przedstawicieli NGO z całej Polski.
  • Kolejny KIP planowany jest na 2021 rok

Kongres Inicjatyw Pozarządowych to spotkanie przedstawicieli NGO z całej Polski i dyskusja nad stanem sektora organizacji społecznych w Polsce.

Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: społeczeństwo obywatelskie, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.  

Pierwszy Kongres Inicjatyw Pozarządowych odbył się w Warszawie w dniu 12 listopada 2017 roku. Kongres zgromadził około 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. W ramach Kongresu poruszona została tematyka: teoretycznych podstaw działania NGO, współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi, finansowania inicjatyw przez organizacje pozarządowe a także, co szczególnie istotne pod kątem składanej oferty, relacji między organizacjami pozarządowymi a samorządem terytorialnym.

W ramach Kongresu odbyły się cztery panele:

  • Organizacje społeczne w porządku wspólnot
  • Organizacje społeczne a państwo
  • Organizacje społeczne a samorządy
  • Finansowanie NGO

Oraz kilka paneli pobocznych:

  • Prezentacja Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
  • Bariery w rejestracji organizacji pozarządowych w KRS

Wśród prelegentów pierwszej edycji Kongresu znaleźli się między innymi: prof. Piotr Gliński, Jerzy Kwieciński, mec. Mateusz Jabłoński, dr Tymoteusz Zych, Małgorzata Owczarska, ks. dr Tomasz Wojciech Sadłoń.

Realizacja Kongresu stanowi cenne doświadczenie z zakresu organizowania konferencji i seminariów dla NGO. Warto zwrócić również uwagę na networkingowy aspekt wydarzenia, prowadzący do tworzenia i wzmacniania sieci organizacji pozarządowych. W ramach projektu odbyły się panele dyskusyjne na temat kultury działania trzeciego sektora w aspektach takich jak: rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie, relacje NGO¬ – Państwo i NGO¬ – samorząd terytorialny, a także sposób finansowania sektora. Rezultatem Kongresu było sieciowanie organizacji co pozwoliło im na zawiązanie efektywnych partnerstw i wspólną realizację projektów.

Wydarzenie miało jednodniowy charakter. Sam Kongres poprzedzony był szeregiem działań służących nadaniu temu wydarzeniu odpowiedniej medialnej rangi a także pozyskania do udziału jak najliczniejszego grona organizacji obywatelskich wywodzących się z różnych kategorii sektora obywatelskiego.

Kolejny Kongres zaplanowany jest na 2021 rok.

Inne nasze projekty

Zapisz się do newslettera

 

Zapisz się do newslettera