Nasze
projekty

Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy

ICON
Data publikacji
calendar 29 sierpnia 2023
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Społeczeństwo polskie od 24 lutego zapoczątkowało ogromną akcję, która miała na celu pomaganie Ukraińcom – zarówno uchodźcom, jak i tym, którzy zostali w ogarniętej wojną ojczyźnie.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Polska przystąpiła do pomocy Ukrainie już w dzień rozpoczęcia rosyjskiej brutalnej napaści na ten kraj. Społeczeństwo polskie od 24 lutego zapoczątkowało ogromną akcję, która miała na celu pomaganie Ukraińcom – zarówno uchodźcom, jak i tym, którzy zostali w ogarniętej wojną ojczyźnie.

Nieoceniona jest rola, jaką w tym wszystkim odegrały organizacje pozarządowe. Od pierwszych dni włączyły się i koordynowały pomoc. Te działania były bardzo szeroko zakrojone – warto wśród nich wymienić m.in.:

  • organizowanie zbiórek publicznych,
  • zapewnienie schronienia uchodźcom,
  • bieżącą pomoc osobom na przejściach granicznych i dworcach,
  • pomoc prawną,
  • opiekę psychologiczną,
  • pomoc zwierzętom.

Wszystkie te działania pokazują siłę, kompetencje i zaangażowanie polskich organizacji pozarządowych. Od dawna robią, co mogą, by wspierać i pomagać w rozwoju społeczeństwa, a w momencie kryzysu – stają na wysokości zadania. Podobnie zresztą, jak ludzie, którzy tak mocno rzucili się do wspierania osób z Ukrainy.

Projekt ma na celu opracowanie kompleksowego raportu dotyczącego działań polskich organizacji pozarządowych podczas wojny na Ukrainie, szczególnie podkreślając ich zaangażowanie w pierwszych dniach i tygodniach po napaści.

Raport będzie skupiał się na odpowiedziach na kluczowe pytania, takie jak: które organizacje włączyły się w pomoc, ilu wolontariuszy brało udział, jakie konkretne działania były podejmowane przez wolontariuszy, gdzie ich praca miała miejsce (granica, ośrodki recepcyjne, szpitale), oraz w jaki sposób realizowano pomoc i jakie środki były wykorzystywane.

Rozpracowanie raportu będzie polegać na współpracy z ekspertami w celu zgromadzenia informacji o działaniach polskich NGO na rzecz Ukrainy.

Raport zostanie przetłumaczony na język angielski i ukraiński, aby umożliwić szeroki dostęp do tych informacji.

Strona internetowa będzie centralnym punktem projektu, umożliwiając pobranie raportu, zapoznanie się z danymi statystycznymi oraz ciekawostkami. Specjalnie przygotowany spot na stronie będzie witał gości i prezentował istotne informacje z raportu. Strona będzie również służyć jako źródło aktualnych informacji, wywiadów z wolontariuszami, zdjęć i filmów, co umożliwi ciągłą aktualizację treści projektu.

Spot, który zawierać będzie zarówno konkretne dane z raportu, jak i dynamiczne ujęcia z pracy wolontariuszy, będzie stworzony z myślą o jego „wirusowym” rozprzestrzenianiu się przez media społecznościowe. Spot będzie dostępny w kilku językach, m.in. angielskim, ukraińskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Projekt „Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy” opiera się na przekonaniu, że podobne działania w przeszłości, takie jak film „Niezwyciężeni”, przyczyniły się do budowy pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Dlatego projekt ma potencjał promocyjny i będzie wspierany przez szeroką kampanię promocyjną, obejmującą media społecznościowe, kampanie internetowe oraz kontakt z zagranicznymi mediami.


Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Inne nasze projekty