Dołącz
do nas

Chcesz wspierać projekt KIPR?

PL KIPR

O KIPR

To związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia na forum publicznym.

Adres KIPR

Konfederacja Inicjatyw
Pozarządowych Rzeczypospolitej
ul. Plac Grzybowski 3/5
00-115 Warszawa

Wskazówka

Członkiem KIPR nie może być: partia polityczna, fundacja ustanowiona przez partię polityczną, szkoła i uczelnia wyższa, jednostka organizacyjna administracji publicznej, związek zawodowy, organizacja pracodawców i organizacja branżowa oraz fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

Wypełnij formularz


  Dane organizacji


  Dane osoby reprezentującej organizację w KIPR
  Noty prawne

  Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

  KIPR

  Zapisz się do newslettera

   

  Zapisz się do newslettera