Polityka prywatności

KIPR

„Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”

KIPR
Polityka prywatności (zawierająca obowiązek informacyjny oraz politykę plików cookies) dla sympatyków Związku Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Związku Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” (dalej „KIPR”) informujemy, że 

[Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Grzybowski 3/5, (00 – 115 Warszawa) KRS: 0000668126, NIP: 5272800295 oraz REGON: 366784788.

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach: 

 1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  1. utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych – podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

[Kategorie danych osobowych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Ponadto podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego. 

Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

[Odbiorcy danych]  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym i innym odbiorcom, czyli podmiotom świadczącym na rzecz KIPR usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do państw trzecich] Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

[Okres przechowywania danych] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 3 lat. 

[Prawa osób, których dane dotyczą] Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;
 3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 5. Prawo przenoszenia danych;
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Wymóg podania danych] Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytania, w razie braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli kontaktować się z Panią/Panem.

[Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu] Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

[Wykorzystanie plików cookie] Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedza Pani/Pan nasz serwis i które jego elementy najbardziej Panią/Pana interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania strony internetowej do Pani/Pana potrzeb, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każda indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 2. Nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 3. Termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 2. Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. 

Ma Pani/Pan prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Pani/Pana (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musi Pani/Pan zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Pani/Pana o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

[Zmiana polityki prywatności] Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności i plików cookies poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Organizacje członkowskie KIPR

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

KIPR