Aktualności

Możliwość zaskarżania rozstrzygnięć konkursów na realizację zadań publicznych [Analiza Centrum Analiz KIPR]

Możliwość zaskarżania rozstrzygnięć konkursów na realizację zadań publicznych [Analiza Centrum Analiz KIPR]
Data publikacji
calendar 22 maja 2024
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Zapraszamy do przeczytania najnowszej analizy autorstwa Przemysława Klimka, przygotowaną przez Centrum Analiz KIPR.

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego najczęściej w formie stowarzyszeń czy fundacji
starają się w różny sposób pozyskiwać środki na jej finansowanie: czy to przez pozyskiwanie
darczyńców, którzy są zainteresowani wspieraniem organizacji poprzez np. wpłaty pieniężne
(fundraising), pobieranie pożytków z posiadanych zasobów np. instrumentów finansowych, poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej, czy też staranie się o pozyskanie dofinansowania w tym ze
środków publicznych.
Ten ostatni sposób jest szczególnie atrakcyjny dla organizacji, które nie
dysponują dużym budżetem, a chciałyby realizować projekty mieszczące się w ich celach działalności
lub chcą pozyskać środki na nabycie np. sprzętu, który ułatwiliby prowadzenie takiej działalności.
Sporządzenie dobrego wniosku o realizację zadania publicznego jest trudnym zadaniem, ponieważ
podlega on weryfikacji i ocenie komisji konkursowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie co oczywiście decyduje o możliwości przyznania środków o które się stara taki podmiot. W przypadku gdy nie otrzymujemy dofinansowania
czy to z uwagi na braki formalne czy też niską ocenę wniosku organizacja uznaje, że nie ma możliwości
zmiany takiego rozstrzygnięcia np. z uwagi na takie postanowienia regulaminu konkursu, który nie
przewiduje możliwości składania odwołania. W tym miejscu należy wskazać, że brak możliwości
składania odwołania niweluje jakiekolwiek możliwości wzruszania dokonanej oceny wniosków i w
konsekwencji wyboru ofert, którym przyznano środki na realizację zadania publicznego.


Powiązane tematy