Aktualności

Rola NGO w przeciwdziałaniukorupcji w Polsce [Analiza KIPR]

Rola NGO w przeciwdziałaniukorupcji w Polsce [Analiza KIPR]
Data publikacji
calendar 26 grudnia 2023
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą analizą przygotowaną przez Centrum Analiz Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Rola polskich NGO w oddziaływaniu na sferę i opinię publiczną, która systematycznie rośnie, co m.in. wynika z faktu, iż powstaje coraz więcej organizacji pozarządowych gromadzących, siłą rzeczy, coraz więcej członków i wolontariuszy. Własne kanały komunikacji i zasięgi dotyczące sympatyków/followersów są naturalnie dodatkowym wzmocnieniem siły wspomnianego oddziaływania. I choć w dalszym ciągu sporo brakuje nam do takich krajów jak Niemcy, USA, o swoistym belgijskim ewenemencie nie wspominając (pracownicy NGO stanowią 15% wszystkich pracowników), wydaje się, że jednak wraz z systematycznym bogaceniem się Polaków dystans ten będzie skracany.

Jednym z ważniejszych (z punktu widzenia tzw. interesu społecznego) i w dodatku silnie rozwijającym się w ostatnich latach na tzw. Zachodzie aspektów aktywności NGO jest aktywność w sferze monitorującej zjawiska korupcyjne i nietransparentne w życiu publicznym. Być może brzmi to jak truizm, ale nie powinno to dziwić, wszak podstawą dobrze funkcjonującej demokracji i sprawnego państwa jest „patrzenie na ręce” władzy politycznej i ekonomicznej przez media i NGO, które powoli zaczynają pełnić zbliżoną funkcję ze względu na zasięgi.

Polska również posiada tradycje w takiej aktywności, do najchlubniejszych należy działalność przez ponad dekadę (w latach 2001- 2013) NGO-sowej Koalicji Antykorupcyjnej pod przewodnictwem Transparency International. W niniejszej pracy będę chciał w zarysie przedstawić jej dorobek oraz zachęcić Czytelnika do zastanowienia się nad wykorzystaniem go współcześnie.


Powiązane tematy