Aktualności

Wybrane problemy sportu amatorskiego w Polsce [ANALIZA KIPR]

Wybrane problemy sportu amatorskiego w Polsce [ANALIZA KIPR]
Data publikacji
calendar 26 września 2023
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

W Polsce sport amatorski cieszy się szczególnym wsparciem ze strony władz publicznych, zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o sporcie. Kultura fizyczna, obejmująca sport, wychowanie fizyczne i rehabilitację ruchową, jest uważana za istotny element rozwoju społecznego. Jednakże, pomimo tego uznania, sport amatorski w kraju napotyka na szereg problemów, którymi warto się zainteresować.

Na przestrzeni lat sport amatorski spotykał i wciąż spotyka się ze zróżnicowanymi

problemami znacząco wpływającymi nie tylko na amatorskie kluby sportowe, lecz

w znacznej mierze na zawodników posiadających status amatora. Niniejsze opracowanie

wskazuje wybrane problemy sportu amatorskiego w Polsce, zawiera ich opis oraz postulaty

de lege ferenda mające prowadzić do rozwiązania opisanych problemów.


Powiązane tematy