Data publikacji
calendar 5 listopada 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • Praktyczne opracowanie zawierające wskazówki dla NGO, jak wywiązywać się z obowiązków RODO.
  • Stosowanie Kodeksu stanowi okoliczność uniewinniającą lub łagodzącą przy karaniu przez organ nadzorczy.

Stowarzyszenia, fundacje i wiele innych podmiotów działających w III sektorze stoi przed wyzwaniem, jakim jest kompleksowa ochrona danych osobowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych RP przygotowała Kodeks Dobrych Praktyk RODO. Obecna wersja dokumentu do pobrania jest dokumentem po konsultacjach społecznych.

Od 13 stycznia, a więc dnia opublikowania pierwszej wersji Kodeksu, KIPR otrzymał łącznie 61 uwag do tekstu. Uwagi trafiały do organizacji w różnych formach – zarówno poprzez wypełnienie udostępnianych przez nią formularzy (papierowo lub cyfrowo), w oddzielnych dokumentach, ustnie podczas spotkań konsultacyjnych, czy prowadzonych przez KIPR webinarów, a także podczas spotkań z przedstawicielami instytucji państwowych. W toku konsultacji udział wzięli autorzy Kodeksu: dr Klaudia Gawlik – Bugańska, r. pr. Krystian Owczarek i r. pr. Dagmara Knaga, a także pełniący nadzór merytoryczny nad pracami dr Tymoteusz Zych, oraz koordynator projektu Karol Handzel.

POBIERZ KODEKS DOBRYCH PRAKTYK (PDF)

Powiązane tematy