Aktualności

Analiza na temat konieczności uproszczenia regulacji prawnych dotyczących NGO [cz. 1]

Analiza na temat konieczności uproszczenia regulacji prawnych dotyczących NGO [cz. 1]
Data publikacji
calendar 10 czerwca 2024
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Zapraszamy do zapozania się z najnowszą analizą Centrum Analiz KIPR.

Organizacje pozarządowe (NGO) stanowią istotny element społeczności, angażując się w szeroki zakres działań mających na celu wspieranie społeczeństwa oraz inicjatyw służących dobru publicznemu. Ich istnienie jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umożliwiając aktywny udział obywateli w życiu publicznym i realizację różnorodnych projektów społecznych. NGO pełnią rolę uzupełniającą dla działań rządowych i korporacyjnych, często zajmując się kwestiami pomijanymi lub niedostatecznie uwzględnianymi przez inne instytucje. W kontekście prawnym, działalność NGO podlega regulacjom ustawowym i rozporządzeniom, które określają zasady ich funkcjonowania, rejestracji, finansowania oraz współpracy z administracją publiczną.


Powiązane tematy