Aktualności

Apel Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i innych organizacji społecznych

Apel Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i innych organizacji społecznych
Data publikacji
calendar 5 marca 2024
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Z głębokim zaniepokojeniem i poczuciem pilności zwracamy się do Was z apelem, który dotyczy sytuacji, mającej bezpośredni wpływ na działanie i przetrwanie organizacji pozarządowych. Jesteśmy świadkami sytuacji, w której środki finansowe, niezbędne do realizacji naszych niezwykle ważnych projektów społecznych, są niesprawiedliwie wstrzymywane. To stanowi poważne zagrożenie dla kontynuacji naszej pracy i realizacji misji służących dobru społecznemu.

W imieniu polskich organizacji pozarządowych domagamy się:
1) Pilnego zawarcia przez KPRM umów z NIW, w celu umożliwienia wypłaty organizacjom pozarządowym środków. Instytucje publiczne zobowiązały się do tego na podstawie umów i rozstrzygniętych konkursów.
2) Niezwłocznego rozstrzygnięcia konkursu NOWEFIO. Za absurdalne uznajemy wstrzymanie rozstrzygnięć w programie NOWEFIO, uzasadniane kontrolą w zupełnie innym programie (PROO), funkcjonującym na innej podstawie prawnej.
3) Rozstrzygnięcia konkursu PROO. Celem kontroli powinno być wyeliminowanie nieprawidłowości i poprawa procedur. Nie może być ona pretekstem do wstrzymywania rozstrzygnięć, do których zobowiązały się instytucje publiczne.

W poniższym apelu, przedstawiamy szczegółowo nasze postulaty i obawy. Zachęcamy Was do uważnego przeczytania dokumentu i dołączenia do naszego wspólnego głosu, który ma na celu przypomnienie władzom o ich obowiązkach oraz zobowiązaniach wobec sektora pozarządowego. Pamiętajmy, że wspólnie możemy więcej i nasz głos ma większą siłę.

W imieniu społeczności organizacji pozarządowych, z nadzieją na szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie tej kryzysowej sytuacji, prezentujemy Wam nasz apel.

Powiązane tematy