Aktualności

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR) Podsumowuje Działania i Pomoc dla Ukrainy na Konferencji Prasowej z Dnia 20.12.2023 r. 

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR) Podsumowuje Działania i Pomoc dla Ukrainy na Konferencji Prasowej z Dnia 20.12.2023 r. 
Data publikacji
calendar 21 grudnia 2023
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Dnia 20.12.2023 r. Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR) zorganizowała konferencję prasową, której gospodarzem był wiceprezes KIPR, Kamil Rybikowski. W trakcie wydarzenia uczestniczyli Piotr Iwańczyk oraz Marcin Szewczak. Konferencja stanowiła okazję do podsumowania działań KIPR w ramach realizowanego projektu oraz do przedstawienia raportu dotyczącego skali pomocy polskich NGO na rzecz Ukrainy.

Warszawa, 21.12.2023 r.

Kamil Rybikowski odniósł się do konferencji z 7 grudnia 2023 roku w Kijowie. Przedstawiono wówczas raport pod tytułem „Jak polskie organizacje pozarządowe pomogły Ukrainie?”, skupiający się na zaangażowaniu trzeciego sektora w udzielanie wsparcia Ukrainie w obliczu trudnej sytuacji.

Podczas prezentacji raportu obecni byli przedstawiciele środowisk pozarządowych z Ukrainy, samorządowcy, przedstawiciele Rady Najwyższej Ukrainy oraz ukraińscy dziennikarze – zaznaczył Kamil Rybikowski.

Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie internetowej https://polishngohelp.com

Konflikt za naszą wschodnią granicą nadal trwa i prowadzi do wielu kontrowersji podnosząc pytania dotyczące moralności oraz poszanowania praw człowieka.

– „Obecnie dosyć głośno dyskutowane jest kwestia dotycząca powrotu rosyjskich sportowców do międzynarodowych zawodów sportowych” – stwierdził Kamil Rybikowski

Należy podkreślić, że Państwo Polskie aktywnie zaangażowało się w udzielanie pomocy Ukrainie. W obszarze sportu podejmowane działania były szczególnie zinstytucjonalizowane, gdzie Ministerstwo Sportu odgrywało ważną rolę.

W zakresie sportu działania na rzecz pomocy Ukrainie były mocno zinstytucjonalizowane. Ministerstwo sportu stało się ciałem Ministerstwa Spraw Zzagranicznych i działało na rzecz wykluczenia Rosji ze świata sportu.– skomentował Piotr Iwańczyk, współtwórca Projekt Warszawa.

Jednakże obecnie szeroko komentowana jest decyzja zarządu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), który postanowił, że sportowcy, którzy są neutralni indywidualnie i przeszli kwalifikacje u międzynarodowych federacji, zostaną uznani za uprawnionych do uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

„Z punktu widzenia Nas, Polaków, którzy są zaangażowani w pomoc Ukrainie ta decyzja jest skandaliczna”– dodał Piotr Iwańczyk

Decyzje dotyczące uczestnictwa rosyjskich zawodników w międzynarodowych wydarzeniach sportowych to decyzje na poziomie moralnym, uwzględniając trudne dylematy związane z rosyjskim lobbingiem w (MKOL). 

            Od początku wojny w Ukrainie pomoc ze strony Polski była bardzo widoczna. Obecnie jednak pomoc ta bardzo się profesjonalizuje. Osoby pragnące udzielić wsparcia powinny nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi, które zaangażowane są w pomoc dla Ukrainy. Współpraca z takimi instytucjami pozwala skoordynować pomoc w sposób efektywny, uwzględniając specyficzne wymogi danego obszaru. 

Skończyły się czasy, kiedy do Ukrainy wysyłane jest wszystko co było w domu. To były czasy pierwszego roku konfliktu. Teraz pomoc ta się bardzo mocno profesjonalizuje. Inne potrzeby mają gminy, a inne strażacy czy wojsko. Jeśli ktoś ma ochotę pomóc to najlepiej skontaktować się z organizacjami, które współpracują z jednostkami w Ukrainie, aby tą pomoc dobrze dobrać do potrzeb.” – wskazał Marcin Szewczak, ratownik i społecznik zaangażowany w pomoc dla Ukrainy

Tematy dotyczące pomocy humanitarnej i sytuacji sportowej stanowią ważny głos w kontekście trudnej sytuacji w Ukrainie oraz zacieśniania współpracy międzynarodowej. 


Centrum Analiz Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej

Powiązane tematy