Aktualności

Pismo poparcia kandydatury Andrzeja Rybusa-Tołłoczko na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pismo poparcia kandydatury Andrzeja Rybusa-Tołłoczko na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Data publikacji
calendar 14 grudnia 2023
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej pozytywnie ocenia kandydaturę Andrzeja Rybusa-Tołłoczko na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wysuniętą przez partię Polska 2050.

Warszawa, 14.12.2023 r

Szanowny Pan
Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej pozytywnie ocenia
kandydaturę Andrzeja Rybusa-Tołłoczko na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
wysuniętą przez partię Polska 2050. Kandydat ten posiada szeroką wiedzę w zakresie
ochrony danych osobowych, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą w tym
zakresie. Ponadto jest osobą od lat związaną z sektorem pozarządowym, byłym
przewodniczącym Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Organizacje
pozarządowe przetwarzają wiele danych osobowych, często mając jednocześnie
ograniczone zasoby finansowe na ich odpowiednią ochronę. To powoduje konieczność
systemowych rozwiązań, które z jednej strony zapewnią bezpieczeństwo informacji osób,
które są beneficjentami działań organizacji pozarządowych a z drugiej nie spowodują
przeszkód w dalszym rozwoju organizacji społecznych.


KIPR w 2018 roku przedstawił projekt Kodeksu Dobrych Praktyk RODO w NGO
oraz stworzył ePoradnik dla organizacji z ochrony danych osobowych. Planuje także dalsze
działania w tym zakresie, jak choćby skuteczne wdrażanie Kodeksu w życie.
Andrzej RybusTołłoczko daje rękojmie dobrej współpracy, która może przynieść pozytywne
efekty dla całego sektora. Dlatego apelujemy do posłów i senatorów RP o poparcie tej kandydatury.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Kwaśniak

– Prezes Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Kamil Rybikowski

– Wiceprezes Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Do wiadomości: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Powiązane tematy