Aktualności

Podatek CIT w organizacjach pozarządowych [ANALIZA]

Podatek CIT w organizacjach pozarządowych [ANALIZA]
Data publikacji
calendar 13 grudnia 2023
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Zapoznaj się z kolejną analizą opracowaną przez Centrum Analiz Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej uważa obecne przepisy podatkowe dotyczące zwolnień CIT dla organizacji pozarządowych za konstrukcję godzącą w zasadę racjonalnego prawodawstwa. Zakres rodzajów działalności zwolnionej, przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy nie zmienił się od ponad 30 lat, kiedy w Dzienniku Ustaw z 9 listopada 1993 r. opublikowany został pierwszy tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Trzy dekady bez zrewidowania zakresu zaniedbanie ustawodawcy. Państwo tym działaniem, w sposób niedostateczny dostrzega wkład organizacji pozarządowych w współzarządzaniu rzeczywistością społeczną, w której się znajdujemy. Anachroniczne przepisy mające swoje korzenie na początku ’90 to jedna strona medalu. Stosowanie tych przepisów też nie jest proste. Nie tylko przez wątpliwości, które przez lata nie zostały dostatecznie dla podatników rozwiane lub legislacyjnie poprawione. Problemem jest również brak możliwości skorzystania z jakiejkolwiek formy ulgi przez sporą część organizacji pozarządowych, których cele statutowe nie przystają do kilkudziesięcioletniego zakresu przewidzianego dla zwolnień statutowych w ustawie o CIT. Mowa o NGOs, które zajmują się rzeczami użytecznymi z punktu widzenia społecznego, odciążając w naturalny sposób obciążenia Państwa w tym zakresie.

Warto dodać, iż stosowanie przepisów podatkowych w obecnym zakresie zwolnień statutowych może rodzić ryzyka podatkowe dla organizacji pozarządowych i częstokroć stanowią zarzewia sporów NGOs z organami administracji skarbowej. W których to sporach, nie rzadko organizacje pozarządowe stoją na „z góry przegranej pozycji

Niniejsze opracowanie ma być swoistym apel dla całej polskiej społeczności NGOs, organizacji pożytku publicznego o rozpoczęcie oddolnej debaty na temat proponowanych przez ww. środowiska zmian legislacyjnych. Uważamy, że zwolnienia z CIT dla organizacji pozarządowych powinny być skorelowane ze zmieniającą się rzeczywistością i dotychczasową rolą NGOs w tej rzeczywistości.

Środowisko organizacji pozarządowych, tak samo jak przedsiębiorcy, potrzebują sukcesywnego wprowadzania uproszczeń w zakresie ich rozliczeń podatkowych oraz sukcesywnego likwidowania barier administracyjnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Nie możemy potencjału NGOs rozmieniać na biurokratyczne formalności.

Po stronie rządzących chcemy widzieć partnerów do dyskusji, którzy ponad wszelkimi podziałami politycznymi i światopoglądowymi wysłuchają głosu środowiska i wdrożą w życie zmiany cywilizujące zwolnienia w podatku dochodowym oraz ograniczające obciążenia biurokratyczne dla organizacji podatkowych. Zmiany, które będą bodźcem do jeszcze większego zaangażowania dla całego środowiska NGO.

Powiązane tematy