Aktualności

Zabieramy głos w sprawie nowelizacji prawa oświatowego

Zabieramy głos w sprawie nowelizacji prawa oświatowego
Data publikacji
calendar 26 października 2022
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • Nie ustalono

Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy prawo oświatowe. W obradach Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży udział wziął Kamil Rybikowski jako przedstawiciel Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych, a tym samym reprezentant głosu sektora pozarządowego.

Warto przypomnieć, że Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych przygotowała stanowisko w sprawie projektu ustawy. Wskazywaliśmy w nim na szereg problemów, m.in.  tryb wydawania opinii przez Radę Rodziców, wymóg zgody kuratora, ograniczenie w prowadzeniu działań organizacji pozarządowych jedynie do wybranej grupy zajęć dodatkowych, a także regulacje dot. edukacji domowej.

W stanowisku, które przesłaliśmy do Komisji, apelowaliśmy o dogłębny namysł nad proponowanymi przepisami projektu i ich modyfikację, którą umożliwi nieskrępowane działania szkół specjalizujących się w edukacji domowych oraz wprowadzi akceptowalne społecznie normy funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkoły, które jednak nie ograniczą działalności tego typu organizacji na terenie szkół. 

Stanowisko zaprezentował Kamil Rybikowski podczas wtorkowych prac Komisji. W wypowiedzi wskazywał m.in. na to, że udział NGO w tworzeniu oferty edukacyjnej zostanie mocno ograniczony.

Uniemożliwia się organizacjom wejście na zajęcia szkolne obligatoryjne, chociaż paleta NGO jest szeroka; są to np. organizacje sportowe, promujące historię, geografię. Dlaczego np. nauczyciel historii nie może zaprosić na zajęcia lokalnego historyka, który dobrze zna się na określonym temacie? Według tej ustawy musi czekać na to trzy miesiące!

Kamil Rybikowski

Projekt ustawy spowoduje, że NGO albo ograniczą swoją działalność w szkołach, albo będziemy mieć tzw. szarą strefę wchodzenia organizacji do szkół bez żadnej kontroli rodziców.

Część postulatów zostało przyjętych. Komisja wniosła poprawki, znoszące obowiązek posiadania przez szkołę 50% uczniów uczących się w trybie stacjonarnym. Szkoły także nie będą musiały utrzymywać infrastruktury koniecznej do zapewnienia warunków dla uczniów uczących się w domu na wypadek gdyby z jakiś powodów przeszli na tradycyjne nauczanie (tzw. płacenie za puste ławki), a także ograniczono rejonizację.

Powiązane tematy