Aktualności

Stańmy w obronie Ukrainy! Apel polskich organizacji

Stańmy w obronie Ukrainy! Apel polskich organizacji
Data publikacji
calendar 28 stycznia 2022
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Wzywamy społeczność międzynarodową do udzielenia wsparcia społeczeństwu i rządowi Ukrainy jako wyraz reakcji na pogłębiające się zagrożenie dla pokoju.

Jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej oraz regionu Międzymorza, reprezentujący organizacje pozarządowe współkształtujące kulturę wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego,

Inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości,

Pragnąc pogłębić solidarność między narodami Europy w poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości narodowej, nierozerwalnie związanej z podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi,

Pragnąc wyrazić szacunek dla bezwzględnie obowiązujących norm prawa międzynarodowego, stanowiących fundament pokojowej koegzystencji państw i narodów, w tym zasad nieingerencji, niestosowania groźby i siły w relacjach międzynarodowych,

Pragnąc potwierdzić poszanowanie dla podstawowych funkcji państwa, zwłaszcza mających na celu ochronę suwerenności, integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego i ochronę bezpieczeństwa narodowego,

Wyrażamy zdecydowane poparcie dla działań i inicjatyw zmierzających do zapewnienia narodowi i państwu ukraińskiemu warunków realizacji tychże podstawowych i naturalnych funkcji państwa w pokoju niezbędnym dla optymalnego rozwoju społeczeństw, wspólnot, rodzin i jednostek, wolnych od nacisków, groźby interwencji politycznej oraz zagrożenia interwencją siłową.

Wzywamy przy tym państwa Unii Europejskiej oraz regionu Międzymorza, społeczność międzynarodową, organizacje stojące na straży wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, do udzielenia wsparcia społeczeństwu i rządowi Ukrainy jako wyraz reakcji na pogłębiające się zagrożenie dla pokoju, które wynika z naruszenia obowiązujących erga omnes międzynarodowych zobowiązań Federacji Rosyjskiej do powstrzymania się od interwencji, groźby i użycia siły w obszarze suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Podpisuję deklarację

  Podpisali:

  1. Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
  2. Inicjatywa Historyczna
  3. Fundacja na Skale
  4. Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom
  5. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodzicielstwa Rodzina Blisko
  6. Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego
  7. Fundacja Polska Jutra

  Powiązane tematy