Aktualności

Spotkania networkingowe dla NGO! [ZAPISZ SIĘ]

Spotkania networkingowe dla NGO! [ZAPISZ SIĘ]
Data publikacji
calendar 28 grudnia 2021
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • Od 2022 roku KIPR organizować będzie spotkania networkingowe dla organizacji pozarządowych z całej Polski
  • Spotkania odbywać się będą w nowym Hubie dla NGO w Warszawie, a także w formie online
  • Poza ogólnymi spotkaniami, służącymi poznaniu się organizacji, organizowane będą również spotkania tematyczne dla klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, związków stowarzyszeń, czy innych profili organizacji

Na czym polega inicjatywa?

Chcemy sieciować organizacje pozarządowe w Polsce – umożliwić wymianę kontaktów, doświadczeń i potrzeb. Wiemy jak wielką stratę dla relacji międzyludzkich wzbudziła pandemia koronawirusa – szczególnie widać to po organizacjach pozarządowych, które nierzadko na wiele miesięcy musiały zawiesić swoje spotkania i które utraciły kontakt ze swoimi członkami i sympatykami.

Naszą ideę oparliśmy o istniejącą już formułę śniadań organizowanych przez Towarzystwa Biznesowe. Chcemy zastosować podobny schemat spotkań, ale zamiast śniadań zaoferujemy podwieczorki. Podczas spotkań przedstawimy się wzajemnie, opowiemy o swoich organizacjach i o potrzebach – z własnych doświadczeń wiemy, że gdy część oficjalna się kończy, automatycznie zaczynają się rozmowy na temat możliwości współpracy pomiędzy uczestnikami. Na każde spotkanie chcemy też zaprosić specjalnego gościa – może będzie to przedsiębiorca, urzędnik państwowy, znana osoba, a może to Tobie oddamy mikrofon i poprosimy o dłuższą prezentację własnej organizacji i działań jakie podejmujecie?

Spotkania chcemy odbywać regularnie, popołudniami, w jedno-, bądź w dwu-tygodniowych odstępach. Już dziś zachęcamy do zapisów!

Gdzie odbywać się będą spotkania?

Jesteśmy w trakcie urządzania naszej nowej siedziby przy Alei Zjednoczenia 50 w Warszawie, w pobliżu stacji metra Stare Bielany. Do dyspozycji będziemy mieli dla was nowoczesny hub dla organizacji pozarządowych, wyposażony w salkę konferencyjną, studio nagrań, przestrzeń dla dzieci, przestrzeń coworkingową i kuchnię. To tu, dzięki współpracy, będą rodzić się inicjatywy!

Dlaczego organizujemy spotkania?

Jak wskazuje badanie „Kondycja Organizacji Pozarządowych” „Choć zdecydowana większość (ponad 80% w skali roku) stowarzyszeń i fundacji deklaruje utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, to tylko dla niewielkiej części organizacji kontakty te mają charakter ścisłej współpracy.” Zaledwie dla 27% organizacji są to kontakty częste i regularne.

Raport zwraca uwagę na fakt, iż w przypadku bliskiej współpracy częściej współpracują ze sobą organizacje branżowe, niż lokalne – „. Jeśli chodzi o relacje ze stowarzyszeniami i fundacjami z najbliższej okolicy lub regionu, to utrzymuje je podobna część organizacji (82%), co w przypadku kontaktów branżowych, ale dużo rzadziej są to bardzo bliskie relacje (13%).

Jednocześnie wśród głównej problematyki organizacji pozarządowych należy wymienić brak osób gotowych do zaangażowania (wskazuje na to 68% organizacji), konkurencja ze strony innych organizacji pozarządowych (24%), brak współpracy i konflikty w środowisku organizacji pozarządowych (22%) czy trudności w zdobywaniu funduszy i sprzętu (70%). Problemy te w dużej mierze może rozwiązać wzajemna współpraca, na przykład odpowiedzią na brak osób gotowych do zaangażowania może być działalność w partnerstwie, zaś trudności w zdobywaniu sprzętu może zastąpić wzajemne użyczanie sobie sprzętu przez organizacje.

Potrzebę działań nakierowanych na sieciowanie i wspieranie współpracy zauważyli również twórcy Raportu końcowego z ewaluacji ex-ante „Założeń do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030” wskazując iż „biorący udział w konsultacjach przedstawiciele III sektora zgodnie przyznawali, że we współpracy oraz tworzeniu sieci wymiany doświadczeń – a także zasobów i usług – oraz wzajemnego wsparcia widzą olbrzymią szansę rozwoju dla organizacji pozarządowych. Wsparcie w samoorganizacji i sieciowaniu III sektora powinno dotyczyć współpracy (…) NGO i NGO, w wymiarze:

– realizacji projektów partnerskich;

– wzajemnej wymiany zasobów i doświadczeń;

– wsparcia w pozyskiwaniu funduszy.

Jak dalej opisują twórcy raportu:

„Wspomniane wcześniej deficyty sieciowania organizacji pozarządowych ze sobą, z administracja publiczną oraz biznesem zostały ocenione jako jedne z większych trudności III sektora. O ile trudności we współpracy z administracją i przedsiębiorcami wynikają najczęściej z niechęci tych drugich, to deficyty wzajemnego wspierania się NGO mają swoje podłoże w braku odpowiedniej konsolidacji sektora. Najczęściej wspominano o: – silnym konkurowaniu o deficytowe środki dotacyjne; – braku wzajemnego zaufania pomiędzy NGO; – braku kompetencji potrzebnych do podjęcia współpracy; – braku promowania dobrych praktyk w tym zakresie;deficycie przedsięwzięć sieciujących.”

Spotkania organizowane są dzięki wsparciu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO

Powiązane tematy