Aktualności

Za nami II Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Za nami II Kongres Inicjatyw Pozarządowych
Data publikacji
calendar 15 listopada 2021
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • 12 listopada 2021r. w Centrum Prasowym Foksal odbył się II Kongres Inicjatyw Pozarządowych.

W ubiegły piątek, dzień po Narowym Święcie Niepodległości, zorganizowaliśmy II Kongres Inicjatyw Pozarządowych. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję, do tego, aby spotkać się i rozmawiać w gronie osób zaangażowanych w budowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Kongres otworzył Paweł Kwaśniak, Prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, który powitał uczestników i podsumował ostatnie  4 lata działania organizacji.

„Wyzwania, z którymi przychodzi się nam mierzyć, zmieniają swoją naturę. Jedne udaje nam się przezwyciężyć, jednak pojawiają się nowe. Zmienia się otoczenie międzynarodowe, zaostrza konflikt polityczny. W tym wszystkim organizacje społeczne powinny być ostoją spokoju, metodycznej pracy, namysłu i wypracowywania koncepcji i pomysłów na oddolne budowanie silnej, zasobnej i po prostu szczęśliwej Polski.”

– Paweł Kwaśniak, Prezes KIPR

Ważnym punktem było ogłoszenie liczby organizacji zrzeszonych w KIPR – jest to już ponad setka! Prezes podkreślał, że dzięki temu, że współdziałamy w tak licznym gronie, możemy wspólnie osiągać dużo lepsze rezultaty. 

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był na rozmowę o tym, co zmieniło się przez ostatnie 4 lata – ponieważ dokładnie 4 lata temu, także 12 listopada w tej samej sali, odbył się I Kongres Inicjatyw Pozarządowych. W panelu wzięli udział: Minister Piotr Mazurek (Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego), Paweł Kwaśniak (Prezes KIPR) oraz Jakub Rożek (Przewodniczący Skautów Europy). Dyskusję moderował Jan Walczuk (członek Rady Działalności Pożytku Publicznego). Poruszono m.in. kwestie pluralizmu trzeciego sektora, wsparcia NGO przez państwo oraz przede wszystkim wskazywano na to, jakie zmiany zaszły w tym sektorze przez ostatnie parę lat.

W następnej kolejności odbył się panel dotyczący finansowania organizacji pozarządowych, w którym wzięli udział: Przemysław Jaśkiewicz (Wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności), Szczepan Kasiński (Prezes Armiger, fundraiser), Michał Twardosz (Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu) oraz Jerzy Boczoń (Prezes Fundacji RC). Dyskusja toczyła się wokół zalet i wad obecnie funkcjonujących modeli finansowania NGO – zarówno pieniędzy pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe od darczyńców, jak i od państwa. Moderatorką panelu była Halszka Bielecka, na codzień zajmująca się portalem twojazbiorka.pl.

Trzeci panel dotyczył kobiet w organizacjach pozarządowych – oddaliśmy głos prelegentkom: Natalii Bujak (Prezes Stowarzyszenia Polskiedzieci.org), Beacie Trochanowskiej (analityk Ordo Iuris), Wioleta Kamińska (Prezes Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność) oraz Małgorzacie Owczarskiej (Fundacja Życie). Panel moderowała Katarzyna Zych (Prezes Fundacji Rodzina Blisko). Dyskusja dotyczyła takich zagadnień, jak różnice w zarządzaniu przez kobiety i mężczyzn, łączenia pracy społecznej z pracą zawodową i macierzyństwem, a także roli kobiet w NGO. 

Ostatni – czwarty – panel to dyskusja dotycząca pandemii, a konkretnie jej wpływu na trzeci sektor, ale także biznes i instytucje. Wzięli w nim udział Przemysław Jaśkiewicz (Wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności), Marcin Zarzecki (Prezes Polskiej Fundacji Narodowej), Michał Owczarski (Prezes Fundacji Życie) oraz Patryk Czech (Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży). Poruszano takie tematy, jak specyfika funkcjonowania i pracy w nowych warunkach oraz nowych rozwiązań, jakie wymusiła pandemia. Panel moderował Kamil Rybikowski (Fundacja Polska Jutra).

Kongres Inicjatyw Pozarządowych podsumował i zamknął Sekretarz Zarządu KIPR, Karol Handzel. Wystosował krótki apel na zakończenie:

„Możemy być jako organizacje pozarządowe samotnymi wyspami. Możemy uczyć się wyłącznie na własnych błędach. Możemy wciąż wdrażać tylko te dobre praktyki, których sami się nauczyliśmy. Ale możemy też działać inaczej: pobierać praktyki od innych organizacji, uczyć się na cudzych błędach. Możemy pomiędzy wyspami budować mosty, działać wspólnie i szybciej się rozwijać, a dzięki temu – nie wchodzić każdego dnia po schodach, tylko wjeżdżać windą na wyższy poziom organizacyjny, społeczny. Tak, aby nasze cele wypełniać jeszcze lepiej, jeszcze szerzej – aby okazało się, że nasze organizacje nie są już potrzebne, bo zmieniliśmy świat.”

– Karol Handzel, Sekretarz KIPR

Najważniejszym wnioskiem dla uczestników Kongresu było to, że powinniśmy się spotykać częściej – i to nie online, ale tradycyjnie, na żywo. Dzięki takim spotkaniom możemy poznać się, nawiązywać nowe znajomości, które często owocują we współpracę przy nowych projektach.

Patronat nad wydarzeniem objęli Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński.

Powiązane tematy