Data publikacji
calendar 19 października 2021
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

12 listopada w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się II Kongres Inicjatyw Pozarządowych.

12 listopada w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska organizacji społecznych w Polsce – II Kongres Inicjatyw Pozarządowych, na który już teraz serdecznie zapraszamy!

II Kongres Inicjatyw Pozarządowych to świetna okazja do tego, aby podsumować, co zmieniło się przez 4 lata w środowisku organizacji pozarządowych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić wyzwaniom, jakie postawiła nam pandemia koronawirusa i jak mierzyły się z nią NGO. Będziemy dyskutować o modelach finansowania organizacji i co naszym zdaniem należałoby w nich zmienić. Podczas Kongresu porozmawiamy także o roli kobiet w trzecim sektorze, a także o Kołach Gospodyń Wiejskich, które już 3 lata funkcjonują według nowej ustawy.

Takie spotkania są ważne w środowisku organizacji pozarządowych – umożliwiają dyskusję, wymianę poglądów, a także stwarzają okazję do zdobywania nowych kontaktów. Bardzo często to właśnie na konferencjach czy kongresach nawiązują się znajomości, które owocują we współpracę i nowe projekty.

Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: społeczeństwo obywatelskie, wspólnota, rodzina, patriotyzm, suwerenność i wolność.  

Mając świadomość słabości instytucjonalnej polskiego trzeciego sektora oraz relatywnie małej liczby osób zaangażowanych w organizacje społeczne proponujemy wydarzenie, które ma stanowić ważny krok na drodze wzmacniania i instytucjonalnego upodmiotowienia organizacji działających na rzecz dobra wspólnego. 


Kongres Inicjatyw – program:

9:30 – Otwarcie rejestracji

10:00 – Rozpoczęcie Kongresu

10:15 – Panel I: 2017-2021. Jak zmienił się sektor NGO po pierwszym Kongresie Inicjatyw Pozarządowych?

11:45 – Przerwa kawowa

12:00 – Panel II Finansowanie organizacji pozarządowych – co należałoby zmienić w obecnych modelach?

13:10 – Przerwa kawowa

13:30 – Panel III Kobiety w NGO – jaka jest ich rola?

14:30 – Przerwa kawowa

14:50 – Panel IV COVID 19 – jak w tym trudnym czasie poradziły sobie organizacje? Doświadczenia NGO, instytucji i biznesu


Aby zapisać się na konferencję, wystarczy wypełnić formularz:

Powiązane tematy