Aktualności

NIE dla ozusowania zleceń – podpisz się pod listem organizacji pozarządowych

NIE dla ozusowania zleceń – podpisz się pod listem organizacji pozarządowych
Data publikacji
calendar 17 listopada 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

 • Zlikwidowane mają być obecne regulacje pozwalające na niższe oskładkowanie dodatkowych umów zlecenia zawartych przez osobę odprowadzającą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy, z której wynagrodzenie jest przynajmniej równe wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia.
 • Z uwagi na powyższe Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zdecydowanie przeciwstawia się procedowaniu zmian.
 • PODPISZ SIĘ POD LISTEM!

Oświadczenie
Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
i innych organizacji pozarządowych 
w sprawie planów pełnego oskładkowania
(tzw. ozusowania) umów zlecenia

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej wraz z innymi, niżej wskazanymi, organizacjami pozarządowymi wyraża poważne i głębokie zaniepokojenie ostatnimi rządowymi planami wprowadzenia pełnego oskładkowania wszystkich umów zlecenia. Zgodnie z zapowiedziami samej strony rządowej, jak również informacjami prasowymi – systematycznie pojawiającymi się od pewnego czasu w obiegu medialnym – zlikwidowane mają być obecne regulacje pozwalające na niższe oskładkowanie dodatkowych umów zlecenia zawartych przez osobę odprowadzającą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy, z której wynagrodzenie jest przynajmniej równe wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia. 

POPRZYJ PETYCJĘ!  Obowiązujące przepisy prawa stanowią, że od dodatkowych umów zlecenia odprowadzana jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Wyłącznie jedna z zawartych umów – może to być umowa o pracę albo jedna z umów zlecenia, w przypadku gdy dana osoba zawarła ich więcej niż jedną – obciążona jest wszystkimi składkami na ubezpieczenia społeczne, także po stronie pracodawcy/ zleceniodawcy. Rozwiązanie to pozwala na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu pracy. W konsekwencji, przy niższych, niż w przypadku w pełni oskładkowanej umowy, kosztach pracy zleceniobiorca uzyskuje relatywnie wyższe wynagrodzenie netto. 

  To preferencyjne rozwiązanie posiada szczególnie duże znaczenie i jest często stosowane przez organizacje „trzeciego sektora”. Większość pracowników organizacji społecznych to osoby, które są zatrudnione również przez innych pracodawców, a praca na rzecz organizacji pozarządowych jest często pracą dodatkową. Podmioty „trzeciego sektora”, w zdecydowanej większości borykające się z dużymi problemami w zakresie zapewnienia adekwatnego finansowania swojej działalności statutowej, mogą dzięki niższym kosztom pracy utrzymać płynność finansową i polepszyć swoją, i tak już rachityczną i mocno nadwątloną, kondycję budżetową. Co istotne, problemy finansowe organizacji pozarządowych mają charakter systemowy i występują w Polsce od szeregu lat. Dodatkowo, obecna kryzysowa sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 dramatycznie pogłębia ten wysoce niezadowalający stan rzeczy.

  Z tego powodu należy zauważyć, że podejmowanie prac legislacyjnych w omawianym zakresie w czasie trwania kryzysu epidemicznego nie jest właściwe i nie powinno być kontynuowane. W przypadku sektora organizacji pozarządowych skutki wdrożenia planowanych zmian mogą być bardzo dalekosiężne i mieć wpływ na funkcjonowanie całego sektora także przez wiele lat po okresie pandemii. Byt oraz działalność wielu podmiotów „trzeciego sektora” stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania, wiele wskazuje na to, że kryzys epidemiczny uniemożliwi dużej liczbie organizacji dalsze funkcjonowanie. Dokładanie w tym niebywale trudnym czasie kolejnego czynnika pogarszającego kondycję finansową organizacji pozarządowych jest działaniem wysoce nieodpowiedzialnym i nieracjonalnym.

  Niniejsze oświadczenie w żadnej mierze nie przekreśla zasadności prowadzenia publicznej debaty nad ewentualnymi zmianami w wymiarze regulacji prawnych dotyczących oskładkowania umów zlecenia. Wiele przemawia za tym, że pewne zmiany są potrzebne, że trzeba przeciwdziałać nieuczciwym praktykom niezgłaszania do ubezpieczenia społecznego głównej części otrzymywanego wynagrodzenia. To nie ulega wątpliwości, lecz jednocześnie tak samo jest jasne, że dyskusja nad tzw. pełnym ozusowaniem dodatkowych umów zlecenia powinna się toczyć w spokojnym okresie, w warunkach normalnego funkcjonowania państwa, a nie w czasie ekstraordynaryjnym, jakim jest trwanie globalnej pandemii. 

  W dyskusji – niezależnie od tego, kiedy się ona miałaby toczyć – trzeba także mieć na uwadze specyfikę zatrudnienia w organizacjach społecznych, która znacząco się różni od realiów występujących w podmiotach gospodarczych nastawionych na osiąganie zysku. Preferencyjne warunki, ulgi, ułatwienia czy elastyczność w zatrudnieniu są dla podmiotów „trzeciego sektora” konieczne i niezbędne w każdym czasie, są dla tych podmiotów dużą wartością, niewątpliwie pomagającą w realizacji ich społecznej misji. Jakiekolwiek ujednolicenie warunków zatrudnienia w sektorze prywatnym z warunkami pracy w organizacjach społecznych nie jest właściwym kierunkiem, w którym powinny zmierzać zmiany prawne.

  Z uwagi na powyższe Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zdecydowanie przeciwstawia się procedowaniu zmian w zakresie jednolitego oskładkowania wszystkich umów zlecenia obecnie, jak również przeciwstawia się takiemu samemu traktowaniu zatrudnienia w „trzecim sektorze”, jak w podmiotach publicznych czy tych nastawionych na osiąganie zysku.   Podpisali:

   Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

   Stowarzyszenie KoLiber

   Fundacja Polska Jutra

   Emaus

   Fundacja „Merkury”

   Fundacja Dobry Widok

   Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa

   Stowarzyszenie Scena 96

   Fundacja Maratony Kresowe

   Fundacja Kompania Kresowa

   Konfederacja Kobiet RP

   Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie

   Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie

   Stowarzyszenie Fundus Glacensis

   Fundacja Europejski Dom Spotkań

   Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku

   Fundacja Pięknie Żyć

   Mszczonowskie WOPR

   Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin

   Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI

   Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei

   Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

   Fundacja artystyczno-eventowa „Fantazmat”

   KGW „Błękitna Radunia” z Juszkowa

   Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

   Stowarzyszenie Niskie Składki

   Stowarzyszenie Odra-Niemen

   Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier

   Stowarzyszenie STOPIL

   Stowarzyszenie Promień w Krzywiniu

   Solidarni 2010

   Fundacja Aktywizacji i Rozwoju

   Powiązane tematy