Aktualności

Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania Priorytetu IV Programu FIO w latach 2018-2019

Pogłębiona analiza mechanizmów wdrażania Priorytetu IV Programu FIO w latach 2018-2019
Data publikacji
calendar 5 listopada 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne, którego celem była analiza funkcjonowania mechanizmów wspierania działań o charakterze systemowym, podejmowanych w ramach Priorytetu IV Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2018-2019 oraz sprawdzenie, w jakim stopniu realizowane w tym zakresie dofinansowane projekty społeczne realizują cel główny oraz cele szczegółowe Programu.

Przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne, którego celem była analiza funkcjonowania mechanizmów wspierania działań o charakterze systemowym, podejmowanych w ramach Priorytetu IV Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2018-2019 oraz sprawdzenie, w jakim stopniu realizowane w tym zakresie dofinansowane projekty społeczne realizują cel główny oraz cele szczegółowe Programu.

Biorąc pod uwagę fakt, że duża część trudności, z jakimi zmagają się w Polsce organizacje pozarządowe, wynika z niedostatecznej profesjonalizacji podmiotów trzeciego sektora (np. brak fachowej kadry, zaplecza organizacyjnego, infrastruktury itp.), dotacje przyznawane na gruncie Priorytetu IV uznać należy za szczególnie ważne i potrzebne. Z tego punktu widzenia ewaluacja funkcjonowania wsparcia udzielanego organizacjom pozarządowym z środków Priorytetu IV jest istotna i nie posiada znaczenia marginalnego.

Zachęcamy do przeczytania analizy.

Powiązane tematy