Data publikacji
calendar 5 listopada 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (dalej FIO) funkcjonuje w Polsce od 2005 roku.
  • Niniejsze opracowanie ma na celu prześledzenie jak w okresie 2014 – 2018 były rozdysponowane środki z FIO.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (dalej FIO) funkcjonuje w Polsce od 2005 roku. Od początku funkcjonowania celem programu było „pobudzenie oraz wzmocnienie inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych oraz zwiększenie zaangażowania tych że organizacji w realizację zadań publicznych.

Specyfiką Programu FIO jest jego interdyscyplinarny charakter, uwzględniający wszystkie obszary pożytku publicznego.” FIO 2014 – 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów dnia 27 listopada 20132. Prace nad nową edycją FIO trwały od 2011. Efektem tych prac był program, który różnił się od poprzednich edycji wprowadzeniem tzw małych grantów czyli możliwości regrantingu przez wybranych lokalnie operatorów. Powołano również Komitet Sterująco – Monitorujący FIO. Ustalono również budżet roczny w wysokości 60 milionów złotych. Jak zauważył branżowy portal ngo.pl „Za kluczowy problem trzeciego sektora, w którego rozwiązaniu mają pomóc pieniądze z FIO uznano nie-dostateczne zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.”

Niniejsze opracowanie ma na celu prześledzenie jak w okresie 2014 – 2018 były rozdysponowane środki z FIO.

Powiązane tematy