Aktualności

Wyjazd szkoleniowy oraz walne zebranie KIPR

Wyjazd szkoleniowy oraz walne zebranie KIPR
Data publikacji
calendar 25 sierpnia 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

W dniach 16-19 sierpnia 2020, jako zarząd Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele kilku organizacji członkowskich KIPR, uczestniczyliśmy w szkoleniu z fundraisingu.

W dniach 16-19 sierpnia 2020, jako zarząd Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele kilku organizacji członkowskich KIPR, uczestniczyliśmy w szkoleniu z fundraisingu.

Dzięki Maciejowi Gnyszce dowiedzieliśmy się, jak tworzyć skuteczne akcje przekładające się na konkretne wpływy na konto organizacji pozarządowych. Stworzyliśmy mnóstwo notatek i pomysłów, które dopracowujemy. Wiemy bowiem, że równie ważne jak idee, są regularność ich przekuwania w konkretne działania oraz konsekwentne wdrażanie wszystkich elementów planu.

W ośrodku Green Park Conference Centre w Serocku pod Warszawą mieliśmy czas na swobodną wymianę poglądów, zadawanie pytań ekspertowi, rozmowy kuluarowe oraz nawiązywanie bliższych relacji, które – wierzymy w to głęboko –  przyniosą efekty w postaci poszerzenia pól działalności a przede wszystkim wzmocnienia organizacji, szczególnie ich pionu komunikacji.

W dniu 18 sierpnia w godzinach popołudniowych zostało przeprowadzone walne zebranie KIPR, w którym część zarządu uczestniczyła fizycznie, a część pozostałych jego członków zdalnie.

Podczas obrad przyjęto sprawozdanie finansowe. Kolejnym istotnym elementem harmonogramu była dyskusja nad celami KIPR. Poruszono kwestię bieżącej działalności organizacji oraz nakreślono plany rozwoju. Podsumowanie licznych dotychczas podejmowanych aktywności oraz perspektywicznych wizji rozwoju spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników.

Powiązane tematy