Aktualności

Pełne werwy Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa”

Pełne werwy Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa”
Data publikacji
calendar 15 lipca 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Zrzesza zaledwie 14, jednakże bardzo aktywnych i chętnych do działania, kobiet. Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” zostało reaktywowane i działa od 2016 roku. W grudniu 2018 roku zarejestrowane zostało w KRKGW.

Zrzesza zaledwie 14, jednakże bardzo aktywnych i chętnych do działania, kobiet. Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” zostało reaktywowane i działa od 2016 roku. W grudniu 2018 roku zarejestrowane zostało w KRKGW.

Mając na uwadze potrzebę rozwoju naszej wsi, chętnie bierzemy udział w różnych kiermaszach, festynach i spotkaniach, pielęgnując polską tradycję i promując naszą wieś.

Nasze inicjatywy skierowane są nie tylko do kobiet z naszej wsi Józefowo, ale do całej lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. To z myślą o nich przygotowujemy wszelkie spotkania, warsztaty i wyjazdy, m. in. co roku organizujemy zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Nowe fundusze to nowe możliwości

Na początku działalność nakierowana była przede wszystkim na rozwój naszej organizacji. Jednakże rejestracja w KRKGW umożliwiła pozyskiwanie dotacji z ARiMR (co roku 3 tys. zł na działalność statutową) i środków zewnętrznych, co stworzyło wiele nowych możliwości i bardzo ambitnych oraz atrakcyjnych inicjatyw.

W zeszłym roku wakacje były szczególne, mianowicie organizowałyśmy „Wakacje z tradycją – warsztaty rękodzielnicze”, zadanie dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury z programu „EtnoPolska 2019”. W 4 warsztatach stacjonarnych i jednym wyjeździe udział wzięło ponad 200 osób!

Także w tym roku udało nam się pozyskać środki na organizację wakacji, przygotowałyśmy zadanie pn. „KULTURAlne Wyprawy Małych Odkrywców” dofinansowane z Narodowego Centrum Kultury z programu Kultura Interwencje 2020. Projekt ten czeka na realizację, więc niebawem zacznie się dziać.

Dla starszego pokolenia mieszkańców natomiast realizowałyśmy projekt pt. „Tradycja łączy pokolenia” sfinansowany ze środków Fundacji Orlen – Dar Serca w programie „Moje miejsce na Ziemi”.

Te, którym chce się chcieć

Z doświadczenia, jakie posiada KGW, jasno wynika, że prowadzona działalność jest niezwykle potrzebna i doceniana przez lokalną społeczność.

Poza imprezami z inicjatywy naszego KGW, bierzemy udział w wielu zewnętrznych wydarzeniach, m.in.: Święcie Pieroga w Warząchewce, Święcie Czarniny w Lubrańcu, Słodkim Smaku Regionów w trakcie Kongresu KGW we Włocławku, Festiwalu – Ryba na polskim stole w Kaniewie.

Widząc jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu działalność w naszej wsi oraz ilu chętnych pojawia się na organizowanych przez nas wydarzeniach, zapraszamy wszystkie chętne panie do członkostwa w naszej organizacji, gdyż daje ono mnóstwo satysfakcji.

Wyzwania czasu epidemii

Na ten rok miałyśmy zaplanowanych wiele przedsięwzięć, m.in. realizację projektu „Tradycja łączy pokolenia”, która niestety w związku z sytuację epidemiologiczną i obostrzeniami musiała zostać przerwana a następnie zakończona. Jednakże nie chciałyśmy biernie siedzieć w domach, dlatego pojawiła się inicjatywa zabaw i konkursów online. Pierwszy z nich został ogłoszony przed Wielkanocą (na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną), następnie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Była to świetna zabawa na czas pozostania w domach, chwile na spędzenie go kreatynie i rodzinnie. Dzieci otrzymywały nagrody i upominki, które kupowane były ze środków własnych naszego KGW, ale też finansowo wsparła nas Pani Wójt Gminy Włocławek.

Ta sytuacja zmotywowała nas też do napisania wniosku, gdy tylko pojawiła się taka możliwość, w Programie Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 z NIW – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Aby działać nawet w tak trudnej sytuacji, potrzebowałyśmy sprzętu i udało się. Otrzymałyśmy dofinansowanie na realizację zadania pod tytułem „Mimo wszystko – działamy i się wspieramy”. Z pewnością sprzęt komputerowy będzie służył nam przez wiele lat i ułatwi działalność.

Po odmrożeniu obostrzeń, jako organizacja, raźno idziemy naprzód

Po odmrożeniu obostrzeń nasze KGW zaczęło realizować powoli projekty, które zostały dofinansowane. I tak w pierwszy weekend lipca wybrałyśmy się z dziećmi do Teatru Baj Pomorski w ramach otrzymanej dotacji w konkursie gminnym „Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”. Staramy się małymi kroczkami wracać do działalności sprzed obostrzeń, jednak widzimy, że mieszkańcy ostrożnie podchodzą do tego typu działań i chętnych nie jest tak wielu, jak było wcześniej, przy organizacji takich wycieczek. Jednakże to nas nie zniechęca, wręcz przeciwnie będziemy działać dalej, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i przestrzegając obostrzeń. Niebawem zaczniemy realizować projekt wakacyjny, w ramach których mamy zaplanowane trzy wyjazdy do wiosek tematycznych, m. in. do Wioski chlebowej.

W dalszym ciągu też szukamy nowych programów/konkursów, w których jako KGW możemy wnioskować i pozyskiwać środki na naszą działalność. Właśnie dzięki zewnętrznym środkom finansowym mogłyśmy „rozwinąć skrzydła”, i działać na tak dużą skalę – dla wszystkich mieszkańców Józefowa.

Koło Gospodyń Wiejskich na okrągło

Idea działalności Kół Gospodyń Wiejskich sprawdziła się. W naszym przypadku przyczyniła się, dzięki wielu inicjatywom, do większej aktywizacji lokalnej społeczności oraz do integracji zarówno dzieci i młodzieży, jak i starszego pokolenia. Dała możliwość poznania kultury i tradycji regionu, zachęciła młode pokolenie do wyjścia z domu, wyłączenia komputera, a zrobienia czegoś samemu (warsztaty rękodzielnicze cieszą się ogromnym zainteresowaniem). Wszelkie wyjazdy umożliwiają poznanie czegoś innego, zobaczenie czegoś nowego. Udział w warsztatach i spotkaniach rozwija kreatywność, zdolność samodzielnego tworzenia przedmiotów. Dlatego nasze KGW stawia na rękodzieło, gdyż przedmioty te mają wtedy większą wartość dla osoby, która ją wykonała, mają dusze i zachowują inspirujące wspomnienia.

Mamy nadzieję, że te różne przedsięwzięcia skierowane do tak szerokiego grona mieszkańców zachęcą innych do członkostwa w naszym KGW, byśmy mogły działać na większą skalę. Koła Gospodyń Wiejskich to potencjał, który drzemie w każdej członkini. To różne pomysły i możliwości zaprezentowania się nie tylko lokalnie.

Powiązane tematy