Data publikacji
calendar 7 lipca 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

OdpalProjekt.pl to oczko w głowie Arkadiusz Regieca, założyciela i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Platforma finansowania społecznościowego rozwija się dzięki pracy grona liderów rewolucji społecznościowej.

OdpalProjekt.pl to oczko w głowie Arkadiusz Regieca, założyciela i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Platforma finansowania społecznościowego rozwija się dzięki pracy grona liderów rewolucji społecznościowej.

Jej inicjatorzy, jako pierwsi w Polsce, postawili na korzystanie ze zbiórki według – zgodnego z polskim prawem – modelu „Bierzesz, ile zbierzesz”. Umożliwia to podjęcie realizacji projektu w sytuacji, gdy jego autorowi nie udało się zebrać całej deklarowanej kwoty.

Drogi dwie, cel jeden

Korzystający z OdpalProjekt.pl mogą wybrać jeden z dwóch modeli finansowania. Pierwszy, pomyślany według formuły „Wszystko albo nic” , umożliwia wypłatę zgromadzonych funduszy dopiero po osiągnięciu założonego wcześniej pułapu (kwoty minimalnej). W przypadku fiaska akcji, wpłaty – w terminie 14 dni roboczych od ostatniego dnia okresu publikacji – wracają na konta wspierających. Drugim jest sztandarowy „Bierzesz, ile zbierzesz”, który zakłada, że projektodawca może wykorzystać wpłacone środki niezależnie od wysokości zebranej kwoty. Zatem w opisie projektu nie określa się stawki minimalnej, od której zgromadzenia uzależnia się skuteczność całej zbiórki. Jeśli jednak kalkulacje autora wieszczą brak szans na powodzenie przedsięwzięcia, może on zlecić zwrot pieniędzy donatorom.

Niezależnie od obranej drogi każdy projektodawca musi pamiętać o tym, że pozyskane w trakcie akcji środki jest zobowiązany przeznaczyć wyłącznie na realizację promowanego zadania.

Wiatr w żagle

Użytkownicy, którzy chcą być pełnoprawnymi współautorami treści zawartych na platformie crowdfundingowej, muszą się zarejestrować na jednym z dwóch kont – projektodawcy albo wspierającego projekt.

Po stronie tego pierwszego jest przygotowanie prezentacji pomysłu, a więc jego opisu oraz materiałów ilustracyjnych. Ich zawartość jest przez właściciela serwisu sprawdzana pod kątem rzetelności oraz unikatowości. Ten ma prawo prosić o uzupełnienie lub przemodelowanie treści. Wszystko w trosce o prawa autorskie oraz maksymalizację zasięgu i mocy oddziaływania.

Dopiero po zaakceptowanie opisu projekt zostaje przedstawiony na łamach portalu. A tam zespół OdpalProjekt.pl wspiera swoich użytkowników w prezentacji pomysłów oraz ułatwia ich promocję w mediach społecznościowych.

Warto również pamiętać, że w trakcie zbiórki projektodawca jest aktywnym podmiotem i nic nie stoi na przeszkodzie, by za pośrednictwem serwisu zawierał umowy ze wspierającymi projekt.

Okres przeznaczony na dotarcie do nich to minimum 4 tygodnie. Maksymalnie zaś 4 miesiące. Aczkolwiek, jak stanowi zapis regulaminu, kwestia ta może zostać uregulowana także oddzielnym porozumieniem dotyczącym wydłużenia aktywności projektodawcy.

Kasa się zgadza

OdpalProjekt.pl szczyci się tym, że gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i relacji pomiędzy autorem projektu a wpłacającymi. Jak zapewniają twórcy platformy: „Przebieg całego procesu finansowania społecznościowego jest prosty i transparentny„. Dzieje się tak m.in. dzięki wbudowanemu w profil projektu automatycznemu licznikowi na bieżąco aktualizującemu sumę zgromadzonych środków.

Korzystanie z serwisu dla wspierających jest bezpłatne. Z kolei od projektodawców firma Beesfund, właściciel platformy, pobiera wynagrodzenie netto wynoszące 4,9% (4,9 procent). Uwzględnia ono prowizję operatora płatności w modelu „Wszystko albo nic” oraz w modelu „Bierzesz ile zbierzesz” wpłat od wspierających. Jednak regulamin zastrzega, że kwestia ta może zostać uregulowana także oddzielnym porozumieniem.

Cel (od)pal!

Gdy, chwilowo, nie macie genialnego pomysłu, możecie stanąć po drugiej stronie i uczestniczyć w obsłudze projektów w roli Ambasadora OdpalProjekt.pl. Jeśli macie ambicję, by zachęcać ciekawych i pełnych pomysłów ludzi do realizowania swoich planów dzięki wsparciu tłumu oraz doświadczeniu zespołu, wyślijcie maila, w którym pokrótce się zaprezentujecie. Nie, CV i listów motywacyjnych nie trzeba, wystarczy, pomysłowe zgłoszenie.

Jeśli zaś czujecie w sobie moc twórczą, to nie czekajcie za długo, by odpalić własne projekty. Jak najszybciej zróbcie pierwszy krok, którym jest rejestracja przy użyciu tego linku: https://odpalprojekt.pl/rejestracja.

Powiązane tematy