Aktualności

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” pionierem w skali kraju

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” pionierem w skali kraju
Data publikacji
calendar 22 czerwca 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Pierwszy taki projekt w Polsce! W Tarnowie właśnie rozpoczyna swoją działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalny hub wsparcia systemu edukacji w Małopolsce w jego innowacyjnej modernizacji i transformacji cyfrowej. Organizatorem i operatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Pierwszy taki projekt w Polsce! W Tarnowie właśnie rozpoczyna swoją działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalny hub wsparcia systemu edukacji w Małopolsce w jego innowacyjnej modernizacji i transformacji cyfrowej. Organizatorem i operatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Centrum powstaje w ramach pakietu działań przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19, tzw. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, przeznaczonych dla edukacji. Aktywność laboratorium HUMINE skupi się na takich zagadnieniach jak:

  • Transformacja cyfrowa szkół – wsparcie samorządów, dyrektorów szkół i społeczności szkolnych w modernizacji dydaktyki szkolnej, zapewnieniu infrastruktury cyfrowej oraz motywowaniu do dokonywania transformacji cyfrowej całej społeczności szkolnej
  • Kompetencje metodyczno-cyfrowe – upowszechnianie i pogłębianie wśród nauczycieli ze szkół woj. małopolskiego kompetencji dydaktycznych związanych z uczeniem (się) w środowisku cyfrowym, przygotowaniem cyfrowych materiałów edukacyjnych oraz zapewnieniem dobrostanu uczniom
  • Kompetencje 4.0 – upowszechnianie wśród uczniów szkół woj. małopolskiego kompetencji cyfrowych i „miękkich” – niezbędnych do życia i pracy w środowisku Przemysłu 4.0 i wschodzących technologii cyfrowych, m.in. sztucznej inteligencji, big data, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, chmury i in.
  • EdTech – prowadzenie eksperymentów i pilotaży wykorzystania w dydaktyce treści i narzędzi cyfrowych, tworzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wspomagających uczenie (się), dyfuzja innowacji do szkół regionu
  • Edu4SPACE – wprowadzenie do szkół woj. małopolskiego pilotażowego programu edukacji STEM (Science, Technologie, Engineering, Mathematics), ukierunkowanego na zagadnienia podboju Kosmosu
  • Usieciowienie społeczności szkolnych – budowa i rozwój sieci kompetencji cyfrowych, łączących nauczycieli różnych szkół, uczelni wyższych, edukatorów, ekspertów z firm sektora IT i edukacyjnego, z wykorzystaniem regionalnej platformy edukacji cyfrowej, stworzonej w ramach centrum
  • Badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym – prowadzone w szkołach objętych wsparciem.

Dzięki Centrum nauczyciele zdobędą kompetencje niezbędne do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, m.in. w zakresach: zdalnego nauczania metodą e-learningu, higieny cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Praca huba umożliwi codzienne wsparcie w ramach aktywności punktu kontaktowego (help desk) a także organizację certyfikowanych szkoleń, edukampów i webinariów. Obejmie kompleksowym poradnictwem szkoły dokonujące pilotażowej transformacji cyfrowej.

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE zbuduje regionalną platformę cyfrową (portal) wspierającą nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zdalnych formach nauczania i uczenia się. Stworzy również przestrzenie dla prowadzenia lekcji metodami dydaktycznymi aktywizującymi uczniów, wykorzystującymi narzędzia i treści cyfrowe.

Plany rozwoju rozwoju projektu są naprawdę szerokie, bowiem Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zamierza monitorować innowacyjne działania w zakresie edukacji cyfrowej, nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj tutaj: https://www.mwi.pl/aktualnosci/78-smwi-stworzy-malopolskie-laboratorium-edukacji-cyfrowej-humine?fbclid=IwAR2H6DG_CdwDYtV8pmPQ5DpvVsVGhEsYZkLhU9UgwIM32UFcRcJMDOdcktE

Powiązane tematy