Data publikacji
calendar 17 czerwca 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Edycja 2019-2020 zakończyła się wybraniem 24 projektów, które zostaną dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Edycja 2019-2020 zakończyła się wybraniem 24 projektów, które zostaną dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ubiegające się o otrzymanie dotacji operacyjnej na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych organizacje złożyły 175 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie proces oceny formalnej. Następnie, na podstawie oceny merytorycznej, zostały przygotowane listy rankingowe (dostępne tu: https://niw.gov.pl/wyniki-oceny-wnioskow-proo-2a/?fbclid=IwAR1W9y1s47PQPdtfAj3-4S9hJ217LEy_o_J6RBK-s57bMIQPhK6sR8MZAM4).

Wartość środków przeznaczonych na dotacje rozłożyła się następująco:

  • W roku 2020 i 2021 łącznie 7.532.899,21zł – nie więcej niż 8.000.000zł w 2020 roku, oraz nie więcej niż 4.500.000 zł w 2021 roku.
  • W roku 2022 łącznie 2.000.000,00zł.

Szczęśliwym beneficjentem – granica punktowa wyniosła 93 pkt – przypominamy, że niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Powiązane tematy