Aktualności

Pierwsze zdalne spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pierwsze zdalne spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Data publikacji
calendar 22 maja 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

W dniu 13 maja 2020 spotkały się dwa Zespoły RDPP: ds. realizacji zadań publicznych i ekonomii społecznej oraz ds. funduszy. W spotkaniu brał udział prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – Przemysław Jaśkiewicz, który przedstawił rekomendacje ekspertów KIPR do Tarczy 4.0.

W dniu 13 maja 2020 spotkały się dwa Zespoły RDPP: ds. realizacji zadań publicznych i ekonomii społecznej oraz ds. funduszy. W spotkaniu brał udział prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – Przemysław Jaśkiewicz, który przedstawił rekomendacje ekspertów KIPR do Tarczy 4.0.

Program spotkania był bardzo bogaty. Paneliści poruszyli cały wachlarz tematów, w tym:
1. Realizacja zadań publicznych – prezentacja zapisów Tarczy antykryzysowej 1.0 i 2.0 – Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.
2. Relacja rozwiązań wskazanych w Tarczy antykryzysowej wobec ustawy o finansach publicznych – kontrola zadań publicznych i dyscyplina finansów publicznych na czas pandemii (w tym rozstrzyganie konkursów, podpisywanie umów, umowy niemożliwe, zmiany w umowach, sprawozdawczość) – Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe.
3. Wypracowanie rekomendacji dot. Tarczy 4.0 w obszarze zadań publicznych.
4. Przegląd narzędzi finansowych dla NGO dostępnych na poziomie centralnym:
– program doraźny PROO (priorytety i harmonogram naboru) – przedstawiciel NIW-CRSO.
5. Utrzymanie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych w czasach pandemii:
– dofinansowanie do miejsc pracy – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju,
– Polski Fundusz Rozwoju, ramy wdrażania – przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju.
6. Mikropożyczki dla NGO oraz ułatwienia w udzielaniu zamówień publicznych organizacjom pozarządowym (art. 15a, ustawa o spółdzielniach socjalnych) – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju.
7. Tarcza antykryzysowa dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych – przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
8. Działania antykryzysowe na poziomie unijnym oraz ułatwienia w wydatkowaniu środków w programach operacyjnych – przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
9. Wypracowanie rekomendacji dot. Tarczy 4.0 w obszarze narzędzi finansowych dla NGO, w tym ochrony miejsc pracy.

Powiązane tematy