Aktualności

Webinar: Nie daj się COVID-owi! Skorzystaj z tarczy dla NGO

Webinar: Nie daj się COVID-owi! Skorzystaj z tarczy dla NGO
Data publikacji
calendar 23 kwietnia 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Interaktywne bezpłatne spotkanie poświęcone tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych odbędzie się 30.04.2020 o godz. 18.00. Rejestracja na wydarzenie: https://kipr.clickmeeting.pl/tarcza-dla-ngo

Interaktywne bezpłatne spotkanie poświęcone tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych odbędzie się 30.04.2020 o godz. 18.00. Rejestracja na wydarzenie: https://kipr.clickmeeting.pl/tarcza-dla-ngo

Tematy, które poruszymy podczas webinaru:

1.     Wsparcie dla organizacji zatrudniających pracowników – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona m.in. tematyka zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek ZUS, odroczenia oraz rozłożenia zaległych składek ZUS oraz dofinansowania wynagrodzeń pracowników;

2.     Ochrona miejsc pracy – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona tematyka m.in. świadczenia postojowego oraz obniżenia wymiary czasu pracy;

3.     Mikropożyczka – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona tematyka mikropożyczki dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą;

4.     Realizacja zadań publicznych – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona m.in. tematyka możliwości zmiany terminów i zasad rozliczania zadania publicznego oraz dokonywania zmian w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego

5.     Funkcjonowanie NGO podczas epidemii – podczas niniejszego segmentu zostanie poruszona m.in. tematyka sprawozdawczości, możliwości odbywania posiedzeń oraz głosowań władz organizacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz zwolnień z tytułu podatków i opłat.  

Webinar poprowadzi Łukasz Dudek – aplikant adwokacki oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt. Doświadczenie społeczne i ekspercie zdobywał piastując zarządcze funkcje w organizacjach III sektora, zarządzając licznymi projektami oraz prowadząc obsługę prawną organizacji NGO. Naukowe oraz zawodowe zainteresowania skupia wokół tematyki ochrony danych osobowych, szeroko pojętego prawa przedsiębiorców, w szczególności prawa gospodarczego i handlowego, jak również prawnych aspektów funkcjonowania organizacji NGO. Obecnie realizuje się zawodowo w jednej z warszawskich kancelarii w obszarze prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa karnego gospodarczego. 

Partner merytoryczny wydarzenia: Fundacja Prospekt

Powiązane tematy