Aktualności

Rekomendacje KIPR – silne społeczeństwo obywatelskie w walce z epidemią

Rekomendacje KIPR – silne społeczeństwo obywatelskie w walce z epidemią
Data publikacji
calendar 16 marca 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • W związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego istnieje szczególna potrzeba wsparcia osób walczących z rozwojem epidemii COVID – 19.
  • Katalog czynności podejmowanych przez organizacje pozarządowe jest szeroki – począwszy od opieki nad starszymi osobami, dostarczanie żywności i udostępnianie informacji na temat unikania zagrożeń, po duże akcje społeczne jak organizacja posiłków dla służb medycznych czy fact-checking.
  • Niektóre organizacje mogą mieć problem z wyposażeniem wolontariuszy, zapewnieniem im niezbędnego posiłku czy zakupem odpowiedniego sprzętu.

Wsparcie materiałami służącymi ochronie i higienie a także zagwarantowanie środków finansowych na prowadzenie działań w walce z epidemią COVID – 19 – to główne rekomendacje Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

W związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego istnieje szczególna potrzeba wsparcia osób walczących z rozwojem epidemii COVID – 19. W tej walce szczególną pomocą dla administracji publicznej, służb medycznych czy mundurowych, może być społeczeństwo obywatelskie.

Ze strony organizacji pozarządowych dobiegają w ostatnim czasie pozytywne sygnały dotyczące zarówno współpracy z administracją publiczną, jak i organizacji akcji społecznych. Akcje te nie ograniczają się wyłącznie do kampanii informacyjnych dotyczących unikania zagrożeń, lecz są nastawione również na pomoc osobom poszkodowanym, służbie zdrowia czy służbom mundurowym a także na działania prewencyjne związane z epidemią koronawirusa. Katalog czynności podejmowanych przez organizacje pozarządowe jest szeroki – począwszy od opieki nad starszymi osobami, dostarczanie żywności i udostępnianie informacji na temat unikania zagrożeń, po duże akcje społeczne jak organizacja posiłków dla służb medycznych czy fact-checking.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych pracujący na tzw. pierwszej linii frontu – wykonujący zakupy, dostarczający je do potrzebujących, prowadzący inne działania terenowe – potrzebują niezbędnych środków ochrony i higieny. Jest to tym bardziej istotne, że w przypadku zarażenia, z osób niosących pomoc, nieświadomie, mogą stać się przyczyną nowych ognisk epidemii.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre organizacje mogą mieć problem z wyposażeniem wolontariuszy, zapewnieniem im niezbędnego posiłku czy zakupem odpowiedniego sprzętu. Według przeprowadzonych w 2018 roku badań 30% polskich organizacji pozarządowych dysponuje rocznym budżetem mniejszym niż 10 tysięcy złotych. Z tego powodu niezbędnym wydaje się  wprowadzenie jakiejś formy wsparcia, jak na przykład zagwarantowanie częściowego rozliczenia środków na prowadzenie działań, co wpłynie na umożliwienie polskiemu społeczeństwu obywatelskiemu efektywnej walki przeciwko rozszerzaniu się epidemii a także ograniczeniu jej skutków. Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej deklaruje wsparcie merytoryczne przy wypracowaniu optymalnych form takiej pomocy.

Jako Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej wyrażamy nadzieję, że działania polskich organizacji społecznych, jakkolwiek nie zastąpią wielkiego wysiłku polskiej służby zdrowia i innych służb walczących z epidemią COVID – 19, w istotny sposób mogą przyczynić się do zapobiegania eskalacji epidemii. Z tego względu rekomendujemy zabezpieczenie i przekazanie organizacjom pozarządowym niezbędnych środków ochrony i higieny (np. do odbioru w urzędach czy placówkach medycznych) oraz zagwarantowanie częściowego rozliczenia podejmowanych przez organizacje działań pomocowych.

Powiązane tematy