Data publikacji
calendar 5 lutego 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Szanowni Państwo,

Zarząd Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie
.

Szanowni Państwo,

Zarząd Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie
.

Odbędzie się ono 27.02.2020 r.
o godzinie 17:00
przy ul. Nowogrodzkiej 56a (w sali Spot 32/Biznes Spot Nowogrodzka) w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a) wybór przewodniczącego obrad,
b) sprawdzenie ważności mandatów,
c) sprawdzenie listy obecności,
d) wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez zarząd informacji dotyczących bieżącej działalności KIPR oraz planów na 2020 rok.
5. Przyjmowanie i głosowanie nad poprawkami do statutu KIPR.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Powiązane tematy