Data publikacji
calendar 4 marca 2018
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

8 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, które podsumowało roczną działalność organizacji, dokonało zmian w zarządzie i komisji rewizyjnej, jak również udoskonaliło statut. Prowadzącym obrady był wiceprezes KIPRu Tymoteusz Zych.

Prezes Przemysław Jaśkiewicz przedstawił ostatnie dokonania KIPRu m.in. organizację Kongresu Inicjatyw Obywatelskich oraz projekt „Tu mieszkam, tu strzegę” skierowany dla organizacji typu watch-dog. Wspomniał też o planach na przyszłość – organizacji kolejnego kongresu, włączeniem się w obchody 100lecia odzyskania niepodległości i tworzenia kolejnych projektów pod marką Konfederacji.

Następnie przedstawiono propozycję zmian statutowych. Za szczególnie istotną uznano tą zakazującą członkom zarządu przynależeć do partii politycznych. Została ona przegłosowana w trosce o zachowanie apartyjnego charakteru związku poprzez pokazanie, że Konfederacja nie chce być podmiotem walki politycznej i w jej władzach nie zasiadają czynni politycy.

Na zakończenie przystąpiono do głosowań personalnych. Przedłużono mandat w zarządzie następującym jego członkom: prezesowi Przemysławowi Jaśkiewiczowi, wiceprezesom Ilonie Gosiewskiej i Tymoteuszowi Zychowi, sekretarzowi Marcinowi Pasierbskiemu oraz członkom zarządu Dominice Arendt-Wittchen, Szymonowi Dziubickiemu i Kamilowi Rybikowskiemu. Nowymi członkami zarządu zostali: Patryk Szulak, Bartosz Wilczak oraz Karol Przemski. W skład nowej komisji rewizyjnej weszlii Tomasz Rola (przewodniczący), Robert Iwanicki oraz Michał Owczarski.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Konfederacji.

8 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, które podsumowało roczną działalność organizacji, dokonało zmian w zarządzie i komisji rewizyjnej, jak również udoskonaliło statut. Prowadzącym obrady był wiceprezes KIPRu Tymoteusz Zych.

Prezes Przemysław Jaśkiewicz przedstawił ostatnie dokonania KIPRu m.in. organizację Kongresu Inicjatyw Obywatelskich oraz projekt „Tu mieszkam, tu strzegę” skierowany dla organizacji typu watch-dog. Wspomniał też o planach na przyszłość – organizacji kolejnego kongresu, włączeniem się w obchody 100lecia odzyskania niepodległości i tworzenia kolejnych projektów pod marką Konfederacji.

Następnie przedstawiono propozycję zmian statutowych. Za szczególnie istotną uznano tą zakazującą członkom zarządu przynależeć do partii politycznych. Została ona przegłosowana w trosce o zachowanie apartyjnego charakteru związku poprzez pokazanie, że Konfederacja nie chce być podmiotem walki politycznej i w jej władzach nie zasiadają czynni politycy.

Na zakończenie przystąpiono do głosowań personalnych. Przedłużono mandat w zarządzie następującym jego członkom: prezesowi Przemysławowi Jaśkiewiczowi, wiceprezesom Ilonie Gosiewskiej i Tymoteuszowi Zychowi, sekretarzowi Marcinowi Pasierbskiemu oraz członkom zarządu Dominice Arendt-Wittchen, Szymonowi Dziubickiemu i Kamilowi Rybikowskiemu. Nowymi członkami zarządu zostali: Patryk Szulak, Bartosz Wilczak oraz Karol Przemski. W skład nowej komisji rewizyjnej weszlii Tomasz Rola (przewodniczący), Robert Iwanicki oraz Michał Owczarski.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Konfederacji.

Powiązane tematy