Aktualności

Oświadczenie KIPRu ws. zbiórek publicznych

Oświadczenie KIPRu ws. zbiórek publicznych
Data publikacji
calendar 27 stycznia 2018
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Stanowisko KIPR w sprawie proponowanych zmian w procedurze rejestracji zbiórek publicznych

Stanowisko KIPR w sprawie proponowanych zmian w procedurze rejestracji zbiórek publicznych

Jako Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej apelujemy o powstrzymanie się przed wprowadzaniem szybkich zmian w procedurze rejestracji zbiórek publicznych. Nawet najbardziej alarmujące informacje medialne nie powinny być przyczyną do nagłych zmian w obszarze tak istotnym dla działalności organizacji społecznych w naszym kraju jak zbiórki publiczne. Praktyka pokazuje, że pracę legislacyjne prowadzone w pośpiechu i pod wpływem konkretnych wydarzeń zwykle powodują wejście w życie rozwiązań negatywnie wpływających na nasze otoczenie prawne.

Znowelizowana ustawa o zbiórkach publicznych, która obowiązek uzyskania pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki zastąpiła zgłoszeniem znacznie ułatwiła działalność organizacjom pozarządowym w tym zakresie m.in. skracając czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia zbiórki czy zwiększając transparentność poprzez publicznie dostępny rejestr zbiórek. Bez wątpienia to dzięki tej zmianie w prawie w ciągu ostatnich 3 lat jej obowiązywania udało się zebrać pieniądze na wiele więcej cennych inicjatyw charytatywnych, społecznych czy historycznych. Obecnie obowiązująca ustawa daje Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do zbiórki w terminie 3 dni od rejestracji, jeśli zachodzą obawy co do zgodności z prawem takiego wydarzenia. Jednocześnie przepisy te umożliwiają społeczną kontrolę nad całym procesem. Uznajemy, że obecny stan prawny umożliwia rzetelną kontrolę zgłoszeń bez negatywnego wpływu na szybkość i sprawność procedury. Apelujemy także do wszystkich o niewykorzystywanie bulwersującej, acz marginalnej w zakresie działań, liczebności, sprawy do wzajemnych oskarżeń i przerzucania win.

Zarząd Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Powiązane tematy