Aktualności

Dyskusja o dostępie do informacji publicznej

Dyskusja o dostępie do informacji publicznej
Data publikacji
calendar 16 grudnia 2017
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Na zaproszenie KIPR w dniu 6 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się eksperckie seminarium w ramach realizowanego przez Konfederację projektu „Tu mieszkam – tu strzegę”. W toku dyskusji naukowcy poczynili szereg praktycznych uwag dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Na zaproszenie KIPR w dniu 6 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się eksperckie seminarium w ramach realizowanego przez Konfederację projektu „Tu mieszkam – tu strzegę”. W toku dyskusji naukowcy poczynili szereg praktycznych uwag dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Jak zaznaczył na wstępie dr Tymoteusz Zych „prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim ale każdemu”. Dalej prelegent dodał, że celem Seminarium jest odpowiedź na pytanie o granice prawa do informacji publicznej. „Każde prawo w krajowym porządku prawnym dysponuje klauzulami limitacyjnymi” – dodał prelegent. Następnie zwrócił uwagę, że aż 250 polskich ustaw wprowadza ograniczenia w prawie do informacji publicznej.

Następnie prelegent zwrócił uwagę na obecny w polskich samorządach problem bezczynności organu, który nie reaguje na zapytania o informację publiczną. Wynika to z tego, że „na poziomie samorządów świadomość, tego że brak jest formy pisemnej jest ciągle bardzo niska.

Kolejny prelegent – dr Agnieszka Piskorz-Ryń z UKSW zwróciła uwagę na to, że de facto nie sposób precyzyjnie określić co jest informacją publiczną i zależy to w dużej mierze od składu sędziowskiego. „W tym momencie mamy ponad 1000 orzeczeń dotyczących informacji publicznej, i nie wszystkie reprezentują szerokie ujęcie tego prawa” powiedziała Pani Doktor. Prelegentka zwróciła uwagę na trzy istotne pojęcia występujące w orzecznictwie: dokument prywatny, dokument wewnętrzny i informację techniczną.

Wystąpienie bazujące na badaniach empirycznych wygłosił dr Krzysztof Koźmiński z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, którego fundacja w toku prowadzonych badań korzystała z prawa dostępu do informacji publicznej. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że wybiegi służące uchyleniu się od obowiązku udostępnienia informacji publicznej stosowane przez prezesów i wiceprezesów sądów są analogiczne jak te stosowane przez przedstawicieli administracji samorządowej.

W seminarium udział wzięli: dr Agnieszka Piskorz-Ryń z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Krzysztof Koźmiński z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, dr Marcin Olszówka z Uczelni Łazarskiego, dr Tymoteusz Zych – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, mgr Konrad Dyda – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr Olaf Szczypiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i mgr Bartosz Zalewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Powiązane tematy