Aktualności

Zaproszenie na Seminarium pt. „Dostęp do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym”

Zaproszenie na Seminarium pt. „Dostęp do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym”
Data publikacji
calendar 29 listopada 2017
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej serdecznie zaprasza na Seminarium pod tytułem:

 

Dostęp do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

 

Seminarium odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00 w sali numer 327 w budynku 21 (Auditorium Maximum) przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

 

Do udziału zapraszamy osoby zaangażowane w działanie organizacji pozarządowych, w tym w szczególności organizacji strażniczych. Seminarium ma na celu przybliżyć działaczom tych organizacji problematykę prawnej regulacji dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem wystąpień będzie katalog podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia oraz najczęściej występujące przesłanki negatywne. Analizie zostaną także poddane konstytucyjne podstawy oraz granice prawa dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności na adres: biuro@konfederacjaipr.pl

 

Podczas seminarium głos zabiorą między innymi:

 

 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 • dr Krzysztof Koźmiński – Uniwersytet Warszawski, Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki

 

 • dr Marcin Olszówka – Uczelnia Łazarskiego

 

 • dr Tymoteusz Zych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

 

 • mgr Konrad Dyda – Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 • mgr Olaf Szczypiński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 • mgr Bartosz Zalewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej serdecznie zaprasza na Seminarium pod tytułem:

Dostęp do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

 

Seminarium odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00 w sali numer 327 w budynku 21 (Auditorium Maximum) przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Do udziału zapraszamy osoby zaangażowane w działanie organizacji pozarządowych, w tym w szczególności organizacji strażniczych. Seminarium ma na celu przybliżyć działaczom tych organizacji problematykę prawnej regulacji dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem wystąpień będzie katalog podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia oraz najczęściej występujące przesłanki negatywne. Analizie zostaną także poddane konstytucyjne podstawy oraz granice prawa dostępu do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności na adres: biuro@konfederacjaipr.pl

Podczas seminarium głos zabiorą między innymi:

 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr Krzysztof Koźmiński – Uniwersytet Warszawski, Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki
 • dr Marcin Olszówka – Uczelnia Łazarskiego
 • dr Tymoteusz Zych – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej
 • mgr Konrad Dyda – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • mgr Olaf Szczypiński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • mgr Bartosz Zalewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Powiązane tematy