Aktualności

Odbył się I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Odbył się I Kongres Inicjatyw Pozarządowych
Data publikacji
calendar 19 listopada 2017
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Ponad 400 uczestników, a wśród prelegentów liderzy wielu spośród najważniejszych organizacji społecznych w naszym kraju, wicepremier Piotr Gliński oraz wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński – to podsumowanie Pierwszego Kongresu Inicjatyw Pozarządowych, który odbył się 12 listopada w Centrum Prasowym Foksal. Podczas Kongresu rozmawialiśmy o roli i miejscu organizacji społecznych w porządku wspólnot oraz o relacjach między nimi a państwem i samorządem. Zgromadzeni na kongresie społecznicy przedstawili także propozycje rozwiązań, które mogą usprawnić działalność społeczną w naszym kraju, w tym reformy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Ponad 400 uczestników, a wśród prelegentów liderzy wielu spośród najważniejszych organizacji społecznych w naszym kraju, wicepremier Piotr Gliński oraz wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński – to podsumowanie Pierwszego Kongresu Inicjatyw Pozarządowych, który odbył się 12 listopada w Centrum Prasowym Foksal. Podczas Kongresu rozmawialiśmy o roli i miejscu organizacji społecznych w porządku wspólnot oraz o relacjach między nimi a państwem i samorządem. Zgromadzeni na kongresie społecznicy przedstawili także propozycje rozwiązań, które mogą usprawnić działalność społeczną w naszym kraju, w tym reformy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kongres zainaugurowali wiceprezesi Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej – dr Tymoteusz Zych oraz Ilona Gosiewska ze Stowarzyszenia Odra–Niemen. Zych zadeklarował, że celem spotkania jest świeże spojrzenie na najważniejsze problemy związane z aktywnością społeczną w naszym kraju oraz poruszenie kwestii, którym dotychczas w debacie nie poświęcano należytej uwagi. – Społeczeństwo obywatelskie powinniśmy rozumieć jako wspólnotę wszystkich zaangażowanych na rzecz dobra wspólnego, która dopełnia porządek zbiorowości rozpoczynający się od rodziny, a kończący się na państwie – mówił wiceprezes KIPR. Zwracał uwagę, że silne wspólnoty budować można w oparciu o wartości i tradycję, a nie wbrew nim. Przypominał też o podstawowym znaczeniu dla społeczników dialogu i otwartości – wartości, które nigdy nie powinny być traktowane w sposób instrumentalny, ale zawsze rzeczywiście służyć lepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Zych zwracał też uwagę, że w dyskusji o społeczeństwie obywatelskim nie może zabraknąć tych, którzy często nie byli do tej pory dostrzegani. – Pora otworzyć się na organizacje mniejsze i te, które działają tylko lokalnie. Dotychczas rzadko miały możliwość korzystania ze wsparcia publicznego i udziału w szerszej dyskusji na temat aktywności społecznej – mówił. Wystąpienie skończył, podkreślając znaczenie niezależności inicjatyw społecznych i potrzebę mechanizmów prawnych, które będą sprzyjały ich wspieraniu przez sektor prywatny, w tym budowaniu zróżnicowanego wsparcia darczyńców. – Nie możemy zapomnieć, że rzeczywista niezależność opiera się przede wszystkim na potrzebie serca i woli działania społeczników – podsumował.

Podczas swojego wystąpienia wicepremier Piotr Gliński przypomniał o działaniach rządu, które mają na celu wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Przypomniał o powołaniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego, który będzie pełnił rolę „gospodarza” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, oraz zwrócił uwagę na szereg ważnych zmian dotyczących funkcjonowania i wspierania finansowego organizacji społecznych.

– Wraz ze zmianami w prawie powstał Fundusz Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego, będący drugim funduszem dla organizacji pozarządowych. Ten pierwszy to ok. 60 mln zł, natomiast ten drugi to ok. 40 mln zł – tłumaczył Gliński. – Staramy się pozyskać dodatkowe środki tak, aby można był zasilać jeszcze więcej działań wolnościowych i oddolnych w Polsce – dodał zaznaczając, że oprócz funduszy, funkcjonować będą także dotacje przeznaczane przez resorty, a także samorządy. Wicepremier podkreślał, że głównym celem reformy prowadzonej przez polski rząd jest wzmocnienie sektora pozarządowego. – W szczególny sposób chodzi o docenienie małych organizacji – tłumaczył Gliński. Podczas panelu prelegenci skupili się także ukazaniu miejsca sektora obywatelskiego w porządku wspólnot, m.in. obok rodziny, Ojczyzny i samorządu.

W kolejnej odsłonie dyskusji uczestniczył m.in. wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który podkreślał, że obecnie rola sektora pozarządowego jest w naszym kraju stosunkowo niewielka. Zaznaczał przy tym, że samych organizacji w Polsce jest bardzo dużo, ale zdecydowana większość z nich to organizacje małe, bardzo słabe i mające charakter lokalny. W swoim wystąpieniu wiceminister rozwoju podkreślał, że rola organizacji społecznych powinna dotyczyć nie tylko życia społecznego, ale także gospodarczego.

– Bardzo ważna jest dla nas silna niezależność organizacji pozarządowych. Wybór organizacji, które będą rozdzielały środki i je realizowały, będzie podyktowany niezależnością – mówił Kwieciński i tłumaczył, że z poziomu rządu należy stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju organizacji społecznych. Dodał przy tym, że wydobycie społecznego potencjału nie będzie możliwe bez współpracy z organizacjami na poziomie samorządowym.

Ważnym głosem w tej części Kongresu było także wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego, prezesa Fundacji Rodzice Szkole, który podkreślał rolę organizacji społecznych w budowaniu demokratycznego państwa. Starzyński zwracał uwagę na konieczność działalności państwa we wzmacnianiu aktywności społecznej. – Państwo powinno tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi organizacji społecznych i pobudzaniu aktywności obywatelskiej poprzez tworzenie dobrego i nieskomplikowanego prawa, wspieranie pieniędzmi publicznymi, a także prowadzenie szerokiej akcji promocyjnej na  rzecz rozwoju organizacji społecznych – mówił. W panelu uczestniczył także Piotr Krygiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, a także twórcy i przedstawiciele organizacji społecznych.

W kolejnych częściach Pierwszego Kongresu Inicjatyw Pozarządowych szczegółowo rozmawiano o relacjach pomiędzy organizacjami społecznymi a samorządem oraz metodach finansowania działalności obywatelskiej w ramach organizacji pozarządowych. Przedstawiono także propozycje rozwiązań mających na celu usprawnienie finansowania podmiotów sektora. Prelegenci zwracali również uwagę na możliwości nawiązywania dobrej współpracy z samorządami, ale także wskazali na różnego rodzaju zagrożenia pojawiające się w ramach obustronnych relacji. Mec. Mateusz Jabłoński z Fundacji Przyszłość Pokoleń przedstawił propozycje zmian w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego, które mogą zlikwidować najważniejsze bariery w organizowaniu działalności społecznej.

– Stworzenie organizacji społecznej od podstaw to wiele etapów pracy, jednak wydaje się, iż finansowanie trzeciego sektora jest tym najważniejszym z nich – mówiła Ilona Gosiewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen. – Mówiąc o finansowaniu mam na myśli niezależność organizacji społecznych, głównie w kontekście bycia równorzędnym partnerem do dyskusji dla podmiotów instytucjonalnych – dodaje Gosiewska. Należy myśleć szeroko i perspektywicznie. Zaangażowanie państwa w działalność organizacji społecznych musi odbywać się na zasadzie wsparcia. Jeśli dany podmiot dopiero zaczyna się rozwijać, ale widać już potencjał, to właśnie państwo jako pierwsze powinno wygospodarować niezbędne środki – tłumaczy Ilona Gosiewska. Nie można jednak zapominać jak istotną rolę odgrywa tu współpraca z podmiotami biznesowymi.  Chodzi przede wszystkim o to, by traktowały nas jako godnych partnerów do dyskusji. Choć finansowanie organizacji społecznych nie jest zagadnieniem łatwym, to mamy czym dzielić się zarówno z sektorem publicznym jak i biznesowym – wyjaśniała Gosiewska. Dodała również, iż trzeci sektor nie powinien być pomijany podczas dużych konferencji biznesowych, gdzie zaczyna się budowanie współpracy w kategorii finansowania.

Ilona Gosiewska – Wiceprezes Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej –podsumowując kongres podkreśliła, że przede wszystkim nie należy zagubić idei organizacji społecznych, dla których podstawowe znaczenie mają niezależność i nastawienie na realizację dobra wspólnego. Zapowiedziała też kolejne działania KIPR, który planuje wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację szkoleń i integrację środowiska społeczników na kolejnych konferencjach.

 

Powiązane tematy