Aktualności

Stanowisko KIPRu dotyczące powołania Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Stanowisko KIPRu dotyczące powołania Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Data publikacji
calendar 18 lipca 2017
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • Nie ustalono

 

Stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej w sprawie powołania Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jako Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej uważamy, że obecny system wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wymaga zmian. Nie zgadzamy się z poglądem niektórych organizacji pozarządowych, głównie beneficjentów dotychczasowych reguł, które niejako z góry zakładają, że reforma obecnego stanu rzeczy musi być czymś złym, szkodliwym dla trzeciego sektora.

W naszej opinii istnieje konieczność wzmocnienia małych, oddolnych inicjatyw, które przez bardzo wiele lat nie miały możliwości stabilnego i trwałego rozwoju. Za państwowe pieniądze budowały się natomiast wielkie NGO-sowe „korporacje”, których działalność była finansowana w sposób całkowicie nieproporcjonalny. Naszym zdaniem społeczeństwo obywatelskie nie może opierać się na istnieniu trzeciosektorowych oligopoli przy marginalizacji inicjatyw lokalnych, szczególnie z mniejszych ośrodków.

Ponadto, elementem zdecydowanie pozytywnym jest fakt przeprowadzenia konsultacji społecznych ustawy o NIW-CRSO w znacząco większej skali niż ma to miejsce standardowo. Brały w nich udział bardzo liczne organizacje i środowiska. Rozproszenie geograficzne owych konsultacji dało twórcom reformy możliwość poznania problemów organizacji pozarządowych w Polsce i regionalnego zróżnicowania ich profilu działania. Warto także podkreślić, że wiele z przedstawionych przez organizacje pozarządowe uwag zostało uwzględnionych w projekcie.

Wśród zarzutów podnoszonych przez krytyków powołania NIW-CRSO jest twierdzenie, jakoby miało dojść do „upolitycznienia” organizacji pozarządowych poprzez przeniesienie środków finansowych przeznaczonych dla trzeciego sektora z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zarówno MRPiPS jak i KPRM są częścią administracji rządowej, zatem trudno mówić o „większym upolitycznieniu” ciała istniejącego w ramach tej samej struktury. Kolejny zarzut, jakoby NIW-CRSO nie był inicjatywą środowiska związanego z organizacjami pozarządowymi, jest o tyle nietrafiony, że autorami zmian są wieloletni badacze i działacze trzeciego sektora.

Jako Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej stoimy na stanowisku, że szczegółową i rzetelną analizę zmian będzie można przeprowadzić post factum, kiedy praktyka funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umożliwi weryfikację i ocenę tej reformy. Takie stanowisko przyjęła też Rada Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2017. Ponadto zdecydowanie sprzeciwiamy się wypowiedziom niektórych przeciwników zmian deprecjonującym rolę innych organizacji, wspierających reformę, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Żadna organizacja nie ma prawa do odbierania innej partycypowania w wielkim dziele budowy silnego i zróżnicowanego trzeciego sektora w Polsce. Parafrazując słowa irlandzkiego filozofa Edmunda Burke’a, twierdzimy, że harmonia bierze się z różnorodności. Tej ostatniej w trzecim sektorze przez ostatnie lata zdecydowanie brakowało. Jako Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, mamy nadzieję, że to się zmieni. Dlatego z nadzieją patrzymy na próby zmian podejmowane przez autorów ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zapewniamy jednak, że będziemy patrzeć im na ręce, monitorować podejmowane działania i pilnować, aby wprowadzane zmiany służyły wyłącznie wspieraniu oddolnej aktywności społecznej Polaków.

Powiązane tematy