Dołącz
do nas

Chcesz wspierać projekt KIPR?

PL KIPR

About KIPR

It is a union of associations whose representatives share a sensitivity, a similar perception of the world and attachment to a set of particular values.

Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia na forum publicznym.

Adres KIPR

Polish Non-Governmental
Initiatives Confederacy
ul. Aleja Zjednoczenia 50/U1
01-801 Warszawa

Wskazówka

Członkiem KIPR nie może być: partia polityczna, fundacja ustanowiona przez partię polityczną, szkoła i uczelnia wyższa, jednostka organizacyjna administracji publicznej, związek zawodowy, organizacja pracodawców i organizacja branżowa oraz fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

Wypełnij formularz


  Dane organizacji


  Dane osoby reprezentującej organizację w KIPR
  Noty prawne

  Polish Non-GovernmentalInitiatives Confederacy

  KIPR

  Subscribe to our newsletter

   

  Subscribe to our newsletter