Aktualności

Analiza na temat konieczności uproszczenia regulacji prawnych dotyczących NGO [cz. 2]

Analiza na temat konieczności uproszczenia regulacji prawnych dotyczących NGO [cz. 2]
Data publikacji
calendar 12 czerwca 2024
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Zapraszamy do przeczytania drugiej częsci Analizy dotyczącej konieczności uproszczenia regulacji prawnych dotyczących NGO przygotowanej przez Centrum Analiz KIPR.

W pierwszej części analizy dotyczącej konieczności uproszczenia regulacji prawnych dla trzeciego sektora, Centrum Analiz Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej skupiło się na wskazaniu i opisie najważniejszych aktów prawnych. Analiza wykazała, iż:

  1. Obecny system regulacji prawnych jest skomplikowany i rozproszony, co stanowi istotne utrudnienie dla NGO.
  2. Brak jednego kompleksowego aktu prawnego regulującego wszystkie aspekty ich funkcjonowania sprawia, że organizacje te muszą operować na podstawie wielu różnych ustaw i rozporządzeń.

Ta złożona struktura prawna utrudnia zrozumienie przepisów oraz wymaga od NGO znajomości wielu aktów prawnych, co stanowi wyzwanie dla ich efektywnego działania.

W części drugiej analizy, Centrum Analiz Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej skupi się na zidentyfikowaniu ryzyk wynikających z rozproszonego systemu aktów prawnych dla trzeciego sektora.


Powiązane tematy